VI Międzynarodowe Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu w Zabrzu

02.12.2016

Za nami obchody "VI Międzynarodowych Dni Osób Niepełnosprawnych i Wolontariatu" – zapoczątkowała je konferencja pn. "Inkluzja  – realia i możliwości”, która odbyła się 1 grudnia w Łaźni Łańcuszkowej. W drugim dniu obchodów w zabrzańskim Multikinie zorganizowano "Dzień Wolontariusza", w trakcie którego rozstrzygnięto konkurs ""Wolontariusz Roku".

W trakcie konferencji "Inkluzja – realia i możliwości" wykład inauguracyjny pn. "Moja Inkluzja" wygłosił Łukasz Krasoń – mówca motywacyjny, autor oraz pierwszy niepełnosprawny trener rozwoju osobistego w Polsce. Głos zabrał również Alfred Haug – były koordynator pomocy osobom niepełnosprawnym miasta Essen (Niemcy), społecznik, motywator współpracy międzynarodowej w zakresie niepełnosprawności, który przygotował wykład nt. "Włączanie osób niepełnosprawnych do środowiska lokalnego, wyrabianie samodzielności na przykładzie Miasta Essen".

Przedstawiciele Zabrzańskiego Towarzystwa Rodziców Opiekunów i Przyjaciół Dzieci Specjalnej Troski zaprezentowało partnerski projekt z Miastem Zabrze pt. "Z inkluzją na TY". W programie konferencji znalazła się również debata "Inkluzja – realia i mozliwości".

Obchody "Dnia Wolontariusza", które odbyły się 2 grudnia, stały się okazją do wręczenia nominacji oraz tytułów "Wolontariusza Roku". Tradycyjnie w tym dniu odbył się również kiermasz ręcznie robionych prac świątecznych, w którym udział brały warsztaty terapii zajęciowej, spółdzielnie socjalne, stowarzyszenia oraz placówki edukacyjne.

Celem konkursu "Wolontariusz Roku"jest wyróżnienie dobroczynnej, społecznej działalności wolontariuszy, którzy bez względu na wiek, wykształcenie, stan zdrowia, pracują nieodpłatnie na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej. Nominowane mogą być osoby fizyczne, które aktywnie prowadziły działania na zasadzie pracy społecznej. Kandydatów zgłaszają instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne, korzystające z pomocy wolontariuszy. Każda organizacja zgłasza jednego kandydata i jeden zespół.

W kategorii indywidualnej największą ilość głosów i tytuł "Wolontariusza Roku 2016" otrzymali:

1. Zbigniew Zawadzki
2. Magdalena Cichorowska
3. Alfred Haug

W kategorii zespołowej największą ilość głosów i tytuł „ Wolontariusza Roku 2016” otrzymali:

1. Alicja Mazur, Monika Skiba, Kamil Krzemiński, Paweł Krzemiński
2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 12 w Zabrzu (dyrektor Zespołu: Jacek Szkarłat)
3. Fundacja Novum Spatium (Mariusz Siwoń).