Kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej

30.11.2016

28 listopada w Sali Historycznej zabrzańskiego Ratusza odbyło się piąte spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Zabrze.

Poza członkami Rady w spotkaniu udział wzięli przedstawiciele zabrzańskiego samorządu na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik, Powiatowego Urzędu Pracy w Zabrzu oraz firmy IKEA.
Posiedzenie miało na celu omówienie spraw organizacyjnych Rady Gospodarczej oraz zapoznanie się z podstawowymi założeniami projektu IKEA, który jest realizowany w naszym mieście. Założenia te przedstawił manager Projektu Ikea – Dariusza Węglicki.