Agencja Ratingowa ponownie potwierdza stabilną sytuację finansową Zabrza

28.11.2016

W opinii prestiżowej agencji Fitch Ratings finanse Miasta Zabrze nadal pozostają stabilne. Agencja podtrzymała krajową ocenę na poziomie BBB+ oraz ratingi międzynarodowe na poziomie BB+.

Rating to ocena wiarygodności finansowej dokonywana przez niezależne, wyspecjalizowane agencje, która wskazuje na zdolność podmiotu do realizowania swoich zobowiązań finansowych. Rating biorą pod uwagę również elastyczność finansową podmiotu, lokalną sytuację gospodarczą, a także dotychczasowe wyniki zarządzania i perspektywy jej rozwoju.

Podkreślić należy, iż ocena nadana miastu Zabrze znajduje się na poziomie inwestycyjnym, co daje pozytywny sygnał dla współpracujących z miastem instytucji finansowych, a także dla potencjalnych inwestorów chcących rozpocząć lub rozszerzyć działalność gospodarczą na terenie Zabrza.

Kolejny przegląd ratingu zaplanowany jest na maj 2017 roku.

Pełna treść komunikatu znajduje się pod adresem: https://www.fitchratings.com/site/poland