60-lecie Grupy 18 – Obsydian

25.11.2016

„Człowiek, przestrzeń, czas” to tytuł wystawy otwartej w miniony czwartek z okazji jubileuszu 60-lecia Grupy 18 – Obsydian. Prace można podziwiać w Galerii Muzeum Miejskiego Cafe Silesia w Zabrzu przy ul. 3 Maja 6 od 25 listopada br. do 27 stycznia 2017 r. Honorowy patronat nad obchodami objęło Muzeum Śląskie w Katowicach, Anna Grabińska-Szczęśniak, prezes Śląskiego Oddziału Towarzystwa Ludoznawczego w Bytomiu oraz Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

Grupa powstała w 1955 roku jako zespół plastyków amatorów przy Zakładowym Domu Kultury Kopalni Zabrze. Był prowadzony przez artystów plastyków Kazimierza Paprockiego, a następnie Ferdynanda Szypułę. Od 1956 roku przez kolejne 48 lat zespół prowadziła Krystyna Jędrzejowska-Nowak, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie na Wydziale Grafiki.
Przez pierwsze dziesięciolecie działalności prace Grupy były wystawiane w Zabrzu, Katowicach, Warszawie, a także na międzynarodowych wystawach w Berlinie i Helsinkach zyskując liczne wyróżnienia i nagrody. Pierwszą dekadę działalności podsumowała w 1966 roku wystawa w Muzeum Miejskim w Zabrzu.

20 grudnia 1973 roku w zabrzańskiej pracowni przy ul. Wolności 385, w piętnastolecie działalności, swoje prace prezentowało już 38 twórców, natomiast pięć lat późnej zespół liczył już 56 artystów. W 1984 roku plastycy brali udział w wystawie w Donbasie i rok później w Wystawie Sztuki Nieprofesjonalnej w Pałacu Sztuk Pięknych w Pekinie. Obrazy twórców trafiły do kolekcji muzealnych w Zabrzu, Bytomiu, Krakowie, Wrocławiu i Rudzie Śląskiej oraz do prywatnych zbiorów w kraju i zagranicą, m.in.: Francji, Kanady czy Australii.
W latach dziewięćdziesiątych Grupa zmuszona została do szukania nowego lokalu. Nową siedzibę znalazła w Szkole Podstawowej nr 18 w Zabrzu. Tam też przyjęła noszoną do dziś nazwę Grupa 18 kontynuując tradycję ZDK Kopalni Zabrze. W 2000 roku artyści ponownie zmieniają siedzibę przenosząc pracownię do Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 4 w Zabrzu. Dwa lata później, w 2002 roku, Grupa przyjmuje nazwę Grupa 18 Obsydian. Dobrą passę przerywa 15 listopada 2004 roku informacja o tragicznej śmierci Krystyny i Romualda Nowaków. Na ich cześć zorganizowano wystawy wspomnieniowe w Galerii pod Muzeum Miejskim w Zabrzu oraz w Galerii Ratuszowej w Biskupicach.
Obecnie opiekunem Grupy jest Iwa Kruczkowska-Król.

Zapisz