VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

24.11.2016

24 listopada, w Hotelu Diament, o godz. 11.00, w naszym mieście odbędzie się VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi. W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi innowacyjne rozwiązania pozwalają na budowanie warunków sprzyjających do rozwoju i zaangażowania pracowników. Coraz silniej jest to dostrzegane przez administrację publiczną, która bez dobrze zarządzanej i zmotywowanej kadry będzie miała trudności w osiąganiu stawianych celów.

To już VI edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W ramach dwóch dni spotkań planuje się stworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań HR przez praktyków, wskazanie zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR.

W pierwszym dniu konferencji zapraszamy do dzielenia się wiedzą z zakresu zmian w prawie pracy, innowacji w etyce oraz rozwoju firmy poprzez efektywne uczenie się pracowników. W czasie sesji networkingowej spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Poddane analizie zostaną również wyniki ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.

W drugim dniu konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbywać się będą w trzech panelach:
• HR w administracji– w ramach tego panelu uczestnicy będą rozmawiać o wartościowaniu stanowisk pracy, modelu kompetencyjnym oraz ocenie, motywowaniu i zarządzaniu przedstawionym przez praktyków- Sekretarzy Miast: Sosnowiec, Łódź i Zabrze
• Treny HR– panel zostanie poświęcony warsztatom „Jak zrozumieć kulturę organizacji”, „Kompetencje analityczne samorządowców kluczowym talentem do długoterminowego rozwoju” oraz „Jak wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy”
• IT w HR– warsztaty w ramach panelu dotyczyły będą narzędzi informatycznych optymalizujących prace CUW w obszarze HR, idei Smart-Urzędnik oraz modeli kompetencyjnych.