Konferencja „Wolność od… Wolność do… drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”

24.11.2016

24 listopada na Wydziale Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej odbędzie się konferencja „Wolność od… Wolność do… drogi i rozdroża pokonywania własnych słabości”. Celem konferencji jest inauguracja inicjatywy zmierzającej do uświadomienia młodzieży konsekwencji wszelkiego rodzaju uzależnień.

Honorowy patronat nad konferencją sprawują prezydent miasta Zabrze Małgorzata Mańka-Szulik, rektor Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusz Mężyk oraz Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach insp. Krzysztof Justyński. Szczegółowy program konferencji znajduje się na stronie Politechniki.

Zapisz