Ślubowanie klas mundurowych w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 14

23.11.2016

"Ja, uczeń VIII Liceum Ogólnokształcącego, wstępując do grupy mundurowej, ślubuję uroczyście: rzetelnie wykonywać powierzone mi zadania i polecenia nauczycieli, przestrzegać praw i obowiązków ucznia oraz norm i zasad etycznych, ze szczególnym uwzględnieniem poszanowania godności ludzkiej oraz dbałości o dobre imię szkoły" – tak brzmiała treść uroczystego ślubowania, które 22 listopada złożyło 17 uczniów i uczennic VIII Liceum Ogólnokształcącego w ZSO nr 14 w Zabrzu, stając się oficjalnie członkami grupy mundurowej o specjalności penitencjarnej.

Aby młodzież mogła rozwijać swoje zainteresowania w tym zakresie, szkoła nawiązała współpracę z Aresztem Śledczym oraz Zakładem Karnym w Zabrzu, w ramach której część zajęć uczniowie odbywają na terenie ww. instytucji. Tym samym mają możliwość poznania takich zawodów jak: funkcjonariusz służby ochrony więziennictwa oraz psycholog więzienny. Grupa penitencjarna objęta jest dwoma programami autorskimi „Psychokryminologia” oraz „Prawo karne a prawo cywilne”.

Podczas wczorajszej uroczystości przedstawiciele instytucji współpracujących i dyrektor szkoły Alicja Szostek podpisali wspólnie wypracowane porozumienie, a licealiści z grupy mundurowej zaprezentowali pokaz musztry.

W uroczystym ślubowaniu wzięli udział przedstawiciele zabrzańskiego samorządu w tym m.in. zastępca prezydenta Krzysztof Lewandowski oraz przewodniczący Rady Miasta Zabrze Marian Czochara, dyrektor Aresztu Śledczego w Zabrzu – mjr Szymon Siedlecki, dyrektor Zakładu Karnego w Zabrzu – ppłk Piotr Kołodziej, przedstawiciele Rady Rodziców przy ZSO nr 14 w Zabrzu oraz rodzice uczniów z grupy mundurowej, a także uczniowie zaprzyjaźnionej SP nr 17 wraz z wicedyrektor Sylwią Czekan oraz nauczycielami.