CEIDG nadal bezpłatne – uwaga na naciągaczy!

23.11.2016

UWAGA! Wpis i zmiana w CEIDG są bezpłatne! Informujemy i ostrzegamy przedsiębiorców przed niepotrzebnymi wydatkami i kłopotami.

Na rynku funkcjonują firmy komercyjne przesyłające przedsiębiorcom oferty dokonania wpisu do prowadzonych przez siebie rejestrów. Wpis do tych rejestrów nie upoważnia do wykonywania działalności gospodarczej na terytorium Polski. Ma on charakter czysto informacyjny, czy reklamowy. Podanie przez przedsiębiorców swoich danych takim firmom, a także wniesienie ewentualnych opłat, jest całkowicie dobrowolne. Publikowane przez takie firmy dane nie korzystają z domniemania wiarygodności, a fakt figurowania podmiotu w takim rejestrze w żaden sposób nie świadczy o formalnoprawnym zarejestrowaniu firmy. Tworzone przez tego typu firmy ewidencje stanowią próbę powielenia ogólnodostępnych bezpłatnych informacji o przedsiębiorcach, zawartych w publicznych rejestrach CEIDG czy też REGON. Zalecamy przedsiębiorcom szczególną rozwagę przed podejmowaniem współpracy z firmami oferującymi odpłatne wpisy do komercyjnych rejestrów.

Poniżej pismo rozsyłane przez jedną z firm pod nazwą CENTRALNA EWIDENCJA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZYCH I FIRM – nazwa firmy jest myląca, a sama firma nie ma nic wspólnego z CEIDG (Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej) – spisem przedsiębiorców – osób fizycznych działających na terenie Rzeczpospolitej Polskiej tworzoną przez Ministerstwo Gospodarki, która jest bezpłatna.