Zabrze przestrzenią rozwoju

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości – podsumowanie

22.11.2016

W dniach 14 -20 listopada w całej Polsce i ponad 160 krajach na świecie odbyła się IX edycja Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (ŚTP) – po raz czwarty goszcząca również w Zabrzu.
W IX edycji Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości w Zabrzu udział wzięło około tysiąca osób!
Serdeczne podziękowania należą się wszystkim uczestnikom wydarzeń jakie miały miejsce podczas ŚTP w naszym mieście.

Szczególne podziękowania otrzymują od nas:
Za interesujące wykłady podczas inauguracji ŚTP ( 14.11.2016r. Aula ZSEU) – Anna Bulwicka z B.Loves Plates, Paulina Pakuła – Słodkawa, dyrektor AIP – Mateusz Maik.

Za przeprowadzenie zajęć z młodzieżą podziękowania otrzymują:
Paulina Świtała – TV Zabrze
Katarzyna Włodarczyk – Nowiny Zabrzańskie
Mirosław Maj – OVB Allianz Polska
Biuro Karier Studenckich Politechniki Śląskiej

Szkoły, które brały udział w wydarzeniach ŚTP – dziękujemy!:
Zespół Szkół nr 13 w Zabrzu
Zespół Szkół Ekonomiczno – Usługowych
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
Zespół Szkół nr 17 w Zabrzu
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Zabrzu
Zespół Szkół Samochodowych
Zespół Szkół nr 13 w Zabrzu
Centrum Edukacji w Zabrzu
Zespół Szkół nr 18 w Zabrzu
Zespół Szkół nr 3 w Zabrzu
Zespół Szkół Sportowych im. Janusza Kusocińskiego
Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Zabrzańskie Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
Gimnazjum nr 9 im. Wojciecha Korfantego
Gimnazjum nr 12
Gimnazjum nr 16 im. Bohaterów Monte Cassino
Zespół Szkół Ogólnokształcących
Zespół Szkół ogólnokształcących nr 5
Zespół szkół Ogólnokształcących nr 12
Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14
Zespół Szkół nr 17
Zespół Szkół Mechaniczno – Samochodowych
Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych
Zespół Szkół Spożywczych
Centrum Edukacji
Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego

Za pomoc w organizacji Gry Miejskiej „Zabrze na swoim” dziękujemy:
* AIP Zabrze
* Arenie Zabrze
* Politechnice Śląskiej, Wydziałowi Organizacji i Zarządzania
* Targowisku Miejskiemu "Pod Ratuszem"
* Muzeum Górnictwa Węglowego
* Teatrowi Nowemu
* Centrum Organizacji Pozarządowych
* Zabrzańskiemu Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
* Filii nr 11 Biblioteki Miejskiej
* Domowi Muzyki i Tańca
* Cudotwórni Events

Dziękujemy wszystkim przedsiębiorcom, którzy wzięli udział w Spotkaniu biznesowym (16.11.2016r. Sztolnia Królowa Luiza – Łaźnia Łańcuszkowa)
Jeszcze raz dziękujemy wszystkim uczestnikom i już teraz zapraszamy na kolejną X edycję ŚTP w przyszłym roku.