Za nami jubileuszowy 25. koncert "Serce za serce"

21.11.2016

Po raz dwudziesty piąty Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii zorganizowała swe doroczne wydarzenie artystyczne, dedykowane jej sprzymierzeńcom, partnerom, sponsorom, przyjaciołom, pracownikom i współpracownikom. Uroczysty, tegoroczny, 25. koncert "Serce za Serce" miał wymiar szczególny, bo jubileuszowy.

Przypomnijmy, że koncerty "Serce za serce" organizowane są od 1992 r., w Domu Muzyki Tańca w Zabrzu, dla uhonorowania największych sprzymierzeńców Fundacji za ich hojność, pomoc, filantropię i społeczną odpowiedzialność, dzięki której Fundacja może realizować swą misję, związaną z doskonaleniem metod i technik ratowania ludzkiego życia gdy zagrożone jest serce. To im m.in. Fundacja zawdzięcza możliwość prowadzenia prac naukowo-badawczych i wdrożeniowych nad mechanicznymi protezami serca dla dzieci i dorosłych, robotem kardiochirurgicznym i mechatronicznymi narzędziami chirurgicznymi oraz nad wykorzystaniem w terapii zagrożonego serca bioinżynierii i biotechnologii, jako dziedzin dających nowe, szerokie możliwości leczenia. Koncert "Serce za serce” jest wyjątkową okazją do szerszego spopularyzowania działalności Fundacji, upamiętnienia jej założyciela i patrona prof. Zbigniewa Religi oraz podziękowania wszystkim, którzy tę działalność wspierają i jej kibicują.

W tym roku ceremonię wręczania nagród i wyróżnień Fundacji uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny, który zaprezentował dwuczęściowy, bogaty program artystyczny. Gościnnie wystąpili także: Marcin Jajkiewicz i Bogdan Krawczyk. Koncert poprowadziła Anna Popek.

Laureaci nagród i wyróżnień Fundacji na 25. gali "Serce za Serce"

Nagroda 25-lecia Fundacji
* kategoria "Partner"
– Śląskie Centrum Chorób Serca w Zabrzu oraz Profesor Marian Zembala – Dyrektor Śląskiego Centrum Chorób Serca
– Miasto Zabrze oraz Małgorzata Mańka-Szulik – Prezydent Miasta Zabrze
– Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie
– Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” im. Stanisława Hadyny w Koszęcinie oraz Zbigniew Cierniak – Dyrektor Zespół Pieśni i Tańca „Śląsk” – Wojska Lotnicze Sił Powietrznych RP
 

* kategoria "Sponsor"
– Naturell Polska S.A. w Krakowie
– Lidl sp. z o.o. sp. k. w Jankowicach
– Bank Polska Kasa Opieki S.A. w Warszawie
– JAS – FBG S.A. w Katowicach
– Tauron Polska Energia S.A. w Katowicach
– Grupa Żywiec S.A. w Żywcu

Statuetka "Przyjaciel Fundacji"
– Paweł Łysoń
– Kazimierz Gacek
– LEKS sp. z o.o.
– Dom Muzyki i Tańca
– Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. – Grupa PGNiG
– „REPTY” Górnośląskie Centrum Rehabilitacji im. gen. J. Ziętka
– TVP SA o/Katowice

*Nagroda naukowa im. prof. Zbigniewa Religi