Obchody Święta Niepodległości

14.11.2016

Koncertem Orkiestry Dętej KWK „Makoszowy” pod dyrekcją Henryka Mandrysza rozpoczęły się zabrzańskie obchody Święta Niepodległości, które odbyły się w piątek, 11 listopada, na placu Warszawskim.

W oficjalnej uroczystości wzięli udział m.in.: przedstawiciele władz miasta, służb i instytucji publicznych, środowisk kombatanckich oraz organizacji i stowarzyszeń społecznych.

Prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, podkreślając znaczenie patriotyzmu, mówiła o Polakach walczących o niepodległość, ich odważnych, często heroicznych czynach. –„Nasza przeszłość, naznaczona krwią i ofiarą życia wielu naszych przodków zobowiązuje nas szczególnie do dumy z polskiej kultury, tradycji i historii. Zróbmy wszystko, by 11 listopada był dniem radosnym i wyjątkowym dla każdego Polaka. Jest to przecież dzień ponownych narodzin naszej Ojczyzny. Manifestujmy swój patriotyzm. To święto łączy wszystkich Polaków”.

Po prezentacji służb mundurowych oraz po przedstawieniu przez zabrzańską młodzież przygotowanego na tę okazję programu artystycznego, uczestnicy defilady przemaszerowali do Kościoła pw. św. Anny, gdzie odbyła się uroczysta Msza święta w intencji Ojczyzny z udziałem Młodzieżowego Chóru „Resonans con tutti”. Następnie, składając wieńce i kwiaty pod krzyżem na placu kościelnym uczczono pamięć poległych za Ojczyznę, oddając hołd tym, którzy przyczynili się do wywalczenia niepodległości Polski.