Już dzisiaj kolejna "Akademia po szychcie"

09.11.2016

W 35 rocznicę wprowadzenia stanu wojennego cykl spotkań „Akademii po szychcie" w semestrze jesiennym 2016 poświęcony jest różnym aspektom oporu społecznego w regionie śląsko-dąbrowskim wobec działań komunistycznych władz. Dzisiaj, 10 listopada, odbędzie się prelekcja pt. "Twórczość internowanych z regionu śląsko-dąbrowskiego", którą wygłosi Jacek Okoń – kustosz Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu.

Projekt dofinansowany z programu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego – „Patriotyzm Jutra"
Cykl spotkań zorganizowany w ramach projektu „Puzzle stanu wojennego"

Miejsce: aula Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, ul. 3 Maja 19.