Biznesplan tylko do 30 listopada!

09.11.2016

Wkrótce mija termin składania wniosków w Konkursie Zabrzański Biznesplan 2016.
Konkurs na najlepszy biznesplan organizowany jest z inicjatywy Prezydenta Miasta Zabrze przez Zabrzańskie Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
W I etapie Konkursu Uczestnik musi wypełnić odpowiedni formularz, w którym sporządzi biznesplan dla własnego pomysłu biznesowego. Wypełniony formularz składa się elektronicznie do dnia 30.11.2016 r. wysyłając na adres -> konkurs_zcrp@um.zabrze.pl
Wszystkie zasady dotyczące Konkursu zawiera Regulamin Konkursu "Zabrzański Biznesplan”,
który znajduje się na stronie-> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan

Poprzednich edycje Konkursu -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan/zabrzanski-biznesplan-2015/wyniki-konkursu , http://www.um.zabrze.pl/biznes/zabrzanski-biznesplan-2014/wyniki-konkursu