„Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” – VI Międzynarodowa Konferencja w Zabrzu

07.11.2016

Konferencja odbędzie się w dniach 24-25.11.2016 r. w Zabrzu – Hotel Diament.
Celem Międzynarodowej Konferencji pn. „Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi” jest:
• zaprezentowanie dobrych praktyk,
• wymiana poglądów i doświadczeń wśród grona przedstawicieli środowiska samorządowego, naukowego oraz sektora prywatnego, jak również miast partnerskich Miasta Zabrze w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi.

Hasłem przewodnim tegorocznej Konferencji są HR Innowacje. W ramach dwóch dni spotkań planuje się stworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań HR przez praktyków, wskazanie zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR.

Kartę zgłoszenia udziału w Konferencji można pobrać ze strony http://konferencjazzl.um.zabrze.pl

Wypełnioną kartę należy odesłać na adres: konferencja-zzl@um.zabrze.pl


Termin nadsyłania zgłoszeń do 18.11.2016 r.

Organizatorzy Konferencji zapraszają do udziału w badaniu ankietowym dotyczącym poziomu wdrożenia standardów/procesów zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji.
Badanie obejmuje następujące obszary zzl:
1. Planowanie zasobów ludzkich
2. Wdrożenie (adaptacja pracowników)
3. Nagradzanie
4. Motywowanie
5. Ocenianie efektów pracy
6. Szkolenia pracowników
7. Analizy kadrowe
8. Komunikowanie się z pracownikami
9. Organizacja pracy

Adresatami ankiety są głównie Sekretarze województw/gmin/powiatów oraz osoby realizujące zadania z obszaru zzl.
Serdecznie zapraszamy do wypełnienia ankiety.
Aby pobrać ankietę proszę kliknąć
tutaj.
Termin wypełnienia ankiety: 10.11.2016 r.