Ogólnopolski Wielki Test Języka Angielskiego w Zabrzu!

04.11.2016

Ostatnia szansa na udział w Ogólnopolskim Wielkim Teście Języka Angielskiego- udowodnijmy wspólnie że Zabrze zna angielski. Test odbędzie się 20.11.2016 o godz.11:00 na poziomie 320 w Kopalni Guido !!! Rejestracja uczestników na www.zabrze.znaangielski.pl