Zabrze przestrzenią rozwoju

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

03.11.2016

 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) informujemy, że 28 października br. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego. Postępowanie dotyczy korzystania z wód, tj. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do rzeki Bytomki, z powierzchni utwardzonych i dachowych rejonu ulic (lub ich części): Trębackiej, A. Puszkina, W. Drzymały, H.Rodakowskiego, św. Jana, B. Chrobrego, F. Goły, Ogrodowej, W Kossaka, Hutniczej, M. Mrozka, Młyńskiej, J. Blani, Tarnogórskiej, J. Brondera, Koziołka, M. Reja i Bytomskiej w Zabrzu.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.