Konkurs "Wolontariusz Roku 2016"

03.11.2016

Prezydent Miasta Zabrze zaprasza instytucje publiczne, związki i stowarzyszenia, fundacje oraz inne osoby prawne do wzięcia udziału w konkursie „Wolontariusz Roku 2016 ”, który ma na celu uhonorowanie dobroczynnej i społecznej działalności osób pracujących nieodpłatnie bez względu na wiek, wykształcenie i stan zdrowia na rzecz mieszkańców Zabrza. Tytuł przyznawany jest każdego roku w kategorii indywidualnej i zespołowej.

Aby zgłosić daną osobę bądź zespół do konkursu, należy wypełnić kupon zgłoszeniowy, a następnie złożyć go osobiście w terminie do 20 listopada br. w Wydziale Ochrony Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego w Zabrzu (ul. Wolności 286, pokój 207, tel.: 32 373 34 67) z dopiskiem: „Wolontariusz Roku 2016” lub w sekretariacie Centrum Organizacji Pozarządowych w Zabrzu (ul. Brodzińskiego 4, tel.: 32 271 04 74).

W załączeniu:
– kupon zgłoszeniowy wraz z załącznikami nr 1 oraz nr 2.