W Zabrzu mamy "Grunt na Medal"

20.10.2016

W VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016” promującego tereny kompleksowo przygotowane pod inwestycje produkcyjne I miejsce w województwie śląskim zajął teren zgłoszony przez miasto Zabrze. Sukces cieszy tym bardziej, że to właśnie m.in. z województwa śląskiego zgłoszono najwięcej ofert do konkursu.

Zwycięskim terenem w województwie śląskim został teren usytuowany w Zabrzu przy ul. Borsiga/Isaaca, liczący 10,98 ha. W uzasadnieniu można było przeczytać, iż teren ten został bardzo dobrze przygotowany do inwestycji, bardzo dobrze skomunikowany – A1 – 4 km, A4 – 11 km. Podkreślono też, że dojazd do działki poprowadzony został drogą asfaltową, przygotowano zjazdy. Dodatkowym atutem była bliskość połączenia lotniczego, gdyż do lotniska w Pyrzowicach jest stąd jedynie 35 km. Dla oceniających nadesłane na konkurs oferty znaczenia miały również: własność gminy, aktualny plan zagospodarowania przestrzennego, regularny kształt działki, a także usytuowanie w sąsiedztwie Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Zaznaczono również, że gmina jest znakomicie przygotowana do obsługi inwestorów.

– Włożyliśmy ogromny wysiłek w rozwój terenów inwestycyjnych w Zabrzu. Cieszy, że nasze działania kolejny raz docenili eksperci – stwierdza prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Zabrze jest miastem przyjaznym dla inwestorów i przedsiębiorców. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą oferujemy wsparcie, ale też stworzyliśmy przestrzeń posiadającą wszelkie atuty zachęcające do realizacji planów biznesowych właśnie w Zabrzu. Fakt, iż najlepsza w województwie śląskim działka pod inwestycje jest w naszym mieście sprawi, że teraz jeszcze łatwiej będzie nam pozyskać inwestorów. 65 mln złotych zainwestowanych w infrastrukturę strefy ekonomicznej w Zabrzu owocuje już nowymi miejscami pracy w budowanych tu zakładach. Warto przypomnieć, że 8 firm kupiło nieruchomości. 3 z nich już działają tworząc nowe miejsca pracy. Kolejne dwa podmioty budują swoje zakłady. Liczymy na to, że doceniona w konkursie działka, która nie była do tej pory oferowana inwestorom, przyciągnie ich do nas – dodaje prezydent Zabrza.

Konkurs powstał z inicjatywy Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych i jest organizowany od 2005 roku wspólnie z Urzędami Marszałkowskimi oraz Centrami Obsługi Inwestora (oficjalnymi partnerami PAIiIZ w regionach). Honorowy patronat nad konkursem sprawują Ministerstwo Rozwoju oraz Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej. Celem Konkursu jest wybór najlepszych terenów inwestycyjnych zlokalizowanych w poszczególnych województwach oraz promowanie ich wśród inwestorów krajowych i zagranicznych.

Przedstawiciele Centrów Obsługi Inwestorów spośród nadesłanych ofert wybrali tereny, które następnie przeszły do II etapu konkursu. Wzięły w nim udział 142 gminy, które w sumie nadesłały 179 ofert. W tegorocznej edycji wybrany został jeden zwycięski teren w każdym województwie. Te nagrodzone promowane będą teraz przez PAIiIZ wśród inwestorów zagranicznych zainteresowanych rozpoczęciem bądź rozszerzeniem działalności gospodarczej w Polsce. Zwycięzcy konkursu będą też mogli używać logo „Grunt na medal 2016” na wszystkich materiałach promocyjnych.

Uroczyste rozdanie dyplomów i statuetek w VII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Grunt na Medal 2016” odbyło się dzisiaj, w hotelu „Polonia Palace” w Warszawie.