VII Konferencja Naukowa Muzeum Miejskiego "Kultura fizyczna w Zabrzu"

20.10.2016

"Kultura fizyczna w Zabrzu – obiekty i tereny. Stan posiadania do 1945 roku", "Kluby pełkarskie z Mikulczyc z lat 1945-1948" czy też "Zabrski klub motocyklowy 1946-1948" – to tylko część tematów, jakie podjęte zostana w trakcie VII Konferencji Naukowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu pn. "Kultura fizyczna w Zabrzu". Konferencja odbędzie się w najbliższy poniedziałek, 24 października. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli: prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik oraz prof. dr hab. Adam Zając, rektor Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach.

Program VII Konferencji Naukowej Muzeum Miejskiego w Zabrzu "Kultura fizyczna w Zabrzu"

Otwarcie konferencji:
godz. 09.00-09.15
Przywitanie gości przez organizatora konferencji
Wystąpienia patronów konferencji

Część I
godz. 09.15-10.20
Urszula Wieczorek (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Kultura fizyczna w Zabrzu obiekty i tereny. Stan posiadania do 1945 roku
Piotr Hnatyszyn (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Od „Männer Turnverein Zabrze” do „Sportverein Hindenburg 1862”
Natalia Kania (Archiwum Państwowe w Katowicach – Oddział w Gliwicach)
Klub pływacki „Friesen”

godz. 10.20-10.35
dyskusja nad wystąpieniami pierwszej części

godz. 10.35-10.45
przerwa na kawę

Część II
godz. 10.45-12.00
Mariusz Kowoll
Piłka nożna w Zabrzu w okresie III Rzeszy Niemieckiej
Damian Halmer (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Kluby piłkarskie z Mikulczyc z lat 1945-1948
Antoni Steuer (Muzeum Historii Katowic)
Miejsce Zabrza w ruchu sportowym „Polski Ludowej”

godz.12.00-12.15
dyskusja nad wystąpieniami drugiej części

godz. 12.15-12.25
Przerwa na kawę

Część III
godz. 12.25-13.20
Aleksandra Korol-Chudy (Instytut Pamięci Narodowej. Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej w Katowicach)
Zabrski klub motocyklowy 1946-1948
Anna Mrowiec („Nowiny Zabrzańskie”)
Zabrzańscy mistrzowie świata: Edward Sarul
Marian Nawrot (Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. Oddział Miejski im. Andrzeja Jakusa w Zabrzu)
Dzieje PTTK w Zabrzu

godz. 13.20-13.35
dyskusja nad wystąpieniami trzeciej części

godz. 13.35-13.45
przerwa na kawę

Część IV
godz. 13.45-14.40
Arkadiusz Stefańczyk (Muzeum Miejskie w Zabrzu)
Pamiątki związane z kulturą fizyczną w Zabrzu w zbiorach Muzeum Miejskiego w Zabrzu
Ewa Chuć (Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu)
Obraz sportu i turystyki Zabrza w zbiorach Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jerzego Fusieckiego w Zabrzu
Mateusz Brewczyński (Urząd Miejski w Zabrzu)
Współpraca samorządu miasta Zabrze ze stowarzyszeniami sportowymi, wspierająca rozwój kultury fizycznej

godz. 14.40-15.00
dyskusja nad czwartą częścią wystąpień i podsumowanie całości
Prowadzenie:
Damian Halmer (adiunkt w dziale Historii Muzeum Miejskiego w Zabrzu)
Arkadiusz Stefańczyk (asystent w Dziale Sportu Muzeum Miejskiego w Zabrzu)

Wstęp wolny