VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

17.10.2016

Stawiamy na HR INNOWACJE

W obszarze zarządzania zasobami ludzkimi innowacyjne rozwiązania pozwalają na budowanie warunków sprzyjających do rozwoju i zaangażowania pracowników. Coraz silniej jest to dostrzegane przez administrację publiczną, która bez dobrze zarządzanej i zmotywowanej kadry będzie miała trudności w osiąganiu stawianych celów.

To już VI edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większym zainteresowaniem.
W ramach dwóch dni spotkań planuje się stworzenie przestrzeni do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowanie innowacyjnych rozwiązań HR przez praktyków, wskazanie zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w mniejszych grupach w zakresie modelowania procesów HR.

W I dniu Konferencji zapraszamy do dzielenia się wiedzą z zakresu zmian w prawie pracy, innowacji w etyce oraz rozwoju firmy poprzez efektywne uczenie się pracowników. W czasie sesji networkingowej spróbujemy odpowiedzieć na pytanie jak tworzyć kulturę współodpowiedzialności i zaangażowania. Poddane analizie zostaną również wyniki ankiety dla sekretarzy z punktu widzenia zarządzania zasobami ludzkimi.
W II dniu Konferencji uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia doświadczeń w ramach warsztatów, które odbywać się będą w trzech panelach:
• HR w administracji- w ramach tego panelu uczestnicy będą rozmawiać o wartościowaniu stanowisk pracy, modelu kompetencyjnym oraz ocenie, motywowaniu i zarządzaniu przedstawionym przez praktyków- Sekretarzy Miast: Sosnowiec, Łódź i Zabrze
• Treny HR- panel zostanie poświęcony warsztatom „Jak zrozumieć kulturę organizacji”, „Kompetencje analityczne samorządowców kluczowym talentem do długoterminowego rozwoju” oraz „Jak wykorzystać reakcje stresowe do budowania osobistej efektywności w pracy”
• IT w HR- warsztaty w ramach panelu dotyczyły będą narzędzi informatycznych optymalizujących prace CUW w obszarze HR, idei Smart-Urzędnik oraz modeli kompetencyjnych
Po zakończeniu pierwszego dnia Konferencji zapraszamy uczestników na uroczystą kolację, która połączona będzie ze zwiedzaniem Łaźni Łańcuszkowej w ramach kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.
Tegoroczna konferencja odbędzie się w zabrzańskim Hotelu Diament. Hotel Diament przewiduje zniżkę na nocleg, na hasło „Konferencja HR”.

Program konferencji jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Koszt udziału w Konferencji wynosi 200,00 zł brutto.

Serdecznie zapraszamy chętnych do przesyłania zgłoszeń na adres:
konferencja-zzl@um.zabrze.pl

Biuro Konferencji:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Religii 1
41-800 Zabrze
tel.: 32/ 273 97 08, 32/ 273 97 06, 32/ 373 34 32