Dzień Edukacji Narodowej 2016

14.10.2016

Szanowni Dyrektorzy, Nauczyciele, Pracownicy Oświaty w Zabrzu

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej przyjmijcie proszę najserdeczniejsze podziękowania za pełną zaangażowania pracę, gratulacje z efektów edukacyjnych oraz życzenia satysfakcji z podejmowanych wyzwań. Realizując nauczycielskie powołanie przekazujecie wiedzę i kształtujecie charaktery. Ucząc dbacie o wychowanie kolejnych pokoleń mieszkańców Zabrza w duchu wartości, które uznajemy za uniwersalne. Dzięki Waszej trosce i profesjonalizmowi uczniowie odkrywają potencjał swych możliwości.

W drodze do dorosłości towarzyszy im pomoc oraz wsparcie ludzi, których obdarzają zaufaniem, posiadających autorytet i doświadczenie, aby w poczuciu odpowiedzialności mądrze doradzić przy wyborze najwłaściwszych życiowych rozwiązań. Ucząc i wychowując zyskujecie wdzięczność rodziców i opiekunów, którzy powierzają Wam swój najcenniejszy skarb – dzieci. Dzięki nauczycielskiej pasji absolwenci stają się świadomymi obywatelami Zabrza, Metropolii, Polski i Europy. Samodzielnie podejmują decyzje bazując na wiadomościach, umiejętnościach i normach etycznych wyniesionych ze szkoły.

Życzę, aby praca z młodzieżą była nieustannym źródłem inspiracji. Niech znakomite osiągnięcia i godna postawa uczniów będzie dla Was powodem do dumy. Życzę także optymizmu, zdrowia oraz szczęścia w życiu prywatnym i zawodowym.

Z wyrazami szacunku

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza