Immatrykulacja studentów I roku Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej

13.10.2016

13 października w Auli A (budynek E) przy ul. De Gaulle’a 72 w Zabrzu, w obecności władz rektorskich, dziekańskich, kadry naukowej i dydaktycznej oraz przedstawicieli samorządu studenckiego Politechniki Śląskiej, a także przedstawicieli władz samorządowych na czele z prezydent Zabrza Małgorzatą Mańką-Szulik odbyła się uroczysta, wspólna immatrykulacja studentów I-go roku Wydziału Inżynierii Biomedycznej oraz Wydziału Organizacji i Zarządzania Politechniki Śląskiej.  

– Kampus Politechniki Śląskiej przy ul. Roosevelta znów będzie tętnił życiem. Studenci rozpoczęli nowy rok akademicki. Życzę Wam, aby był to czas rozwoju pasji, ale też niezapomnianych przeżyć – stwierdziła podczas uroczystości prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik. – Władzom rektorskim i dziekańskim dziękuję za współdziałanie, czego efektem jest stworzenie komfortowych warunków do rozwoju Wydziału Inżynierii Biomedycznej i Wydziału Organizacji i Zarządzania w Zabrzu – dodała prezydent.

Inżynieria biomedyczna to interdyscyplinarny kierunek kształcenia, zorientowany na wykorzystanie osiągnięć techniki w medycynie. Jest związany z najszybciej rozwijającym się obszarem gospodarki wysoko uprzemysłowionych krajów świata. W związku z dynamicznym rozwojem dyscypliny naukowej, jaką jest inżynieria biomedyczna, w kraju i poza granicami powstają nowe ośrodki związane z badaniami oraz wdrożeniami nowych projektów. Coraz więcej firm decyduje się na projektowanie aparatury, sprzętu oraz oprogramowanie dla branży medycznej. Absolwenci będą zatem mogli wybierać spośród dużej gamy możliwości zatrudnienia. Przypomnijmy, że od 2012 r. Wydział Inżynierii Biomedycznej działa w Zabrzu. Sale dydaktyczne i laboratoria zlokalizowane są w budynkach mieszczących się w Zabrzu m.in. przy ul. de Gaulle’a oraz przy ul. Roosevelta w sąsiedztwie Wydziału Organizacji i Zarządzania.  

Wydział Organizacji i Zarządzania cieszy się dużym zainteresowaniem wśród edukacyjnej oferty Politechniki Śląskiej. Studentów przyciąga wysoki poziom nauczania oraz dobre pespektywy zatrudnienia, jakie otwierają się przed absolwentami tego kierunku. Siedziba Wydziału od 1998 roku znajduje się w Zabrzu, przy ul. Roosevelta 26. Jego początki sięgają wczesnych lat 70. ubiegłego wieku. Z nowym rokiem akademickim 1970, rozpoczął działalność Wydział Organizacji Produkcji Politechniki Śląskiej. Trzy lata później oddano do użytku zespół nowoczesnych laboratoriów dydaktycznych i badawczych. Pierwszego października 1992 r., w wyniku połączenia katedr Zarządzania i Organizacji Produkcji, utworzono Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem. Funkcjonował on w ramach Wydziału Inżynierii Materiałowej, dysponując niewielką samodzielnością, a jego strategicznym celem było utworzenie Wydziału Organizacji i Zarządzania. Tak się stało 1 czerwca 1995 r. Rektor Politechniki Śląskiej, swoim zarządzeniem, działając na podstawie Uchwały Senatu Politechniki Śląskiej, przekształcił Instytut Organizacji i Zarządzania Przedsiębiorstwem w Wydział Organizacji i Zarządzania.