Zabrze przestrzenią rozwoju

Wystawa pt.: „Bieguny – na początku był rysunek”

10.10.2016

Muzeum Miejskie w Zabrzu zaprasza na wystawę pt.: „Bieguny – na początku był rysunek”, współorganizowaną wraz z Instytutem Sztuki Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Śląskiego w Cieszynie.

Wystawa ta to wspólny projekt zrealizowany przez artystów tworzących Zakład Rysunku w Instytucie Sztuki w Cieszynie. Zarówno dla jego uczestników, jak i dla zaproszonych gości, stał się „poligonem” na polu doświadczeń idei i praktyki artystycznej związanej z rysunkiem, grafiką, fotografią jak i witrażem. Idea Biegunów, jako mój autorski projekt, zaistniała po raz pierwszy w 2009 roku, towarzysząc festiwalowi Ars-Grafia. (…) Współpracując z parą artystów wypracowywaliśmy wtedy wspólną „biegunowość” deklaracji i postaw. Ujawniała się ona w każdej kolejnej wystawie jako zapis dialogu osobowości i jego reprezentacja; ukazywała tym samym reagujące ze sobą treści. (…) Najnowsza jego odsłona jest świadomą jego kontynuacją, w zwielokrotnionej ilością uczestników formie. To seria sześciu zrealizowanych lub będących w realizacji wystaw, budowanych przez jej uczestników na zasadzie partnerstwa a nie konfrontacji, na szukaniu wspólnej, biegunowej strategii, której dojrzałym owocem jest jej prezentacja – kurator wystawy dr hab. Krzysztof Kula, kierownik Zakładu Rysunku Instytutu Sztuki UŚ w Cieszynie.

Na wystawie prezentowane będą prace: Hanny Grzonki Karwackiej, Małgorzaty Łuczyny Agnieszki Jaworskiej, Katarzyny Pyki Iwony Demko, Pauliny Poczętej Anny Kowalczyk-Klus, Krzysztofa Kuli Marka Głowackiego, Tomasza Jędrzejko Libora Novotnego, Tomasza Tobolewskiego.

Wystawę można będzie zwiedzać od 15 października do 20 listopada 2016 r.