Zabrze przestrzenią rozwoju

Dzień Edukacji Narodowej

10.10.2016

Z okazji tegorocznych obchodów Dnia Edukacji Narodowej, 8 października, w Teatrze Nowym w Zabrzu, odbyła się uroczysta gala, w trakcie której uhonorowano najbardziej zaangażowanych przedstawicieli zabrzańskiej oświaty.

Uroczystość otwarła część artystyczna, w ramach której na scenie przedstawiono krótką etiudę teatralną opartą na kanwie jednego z esejów Józefa Tischnera oraz filmy prezentujące wartości, jakie są ważne w edukowaniu młodych pokoleń.

Kolejnym punktem programu była krótka debata z udziałem dziekana Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym Śląskiego Uniwersytetu Medycznego prof. Macieja Misiołka, tegorocznej maturzystki Agaty Wiencierz, która zdała swoją maturę na 100 proc., dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 14 Alicji Szostek oraz dyrektora Zespołu Szkół nr 10 Mirosława Mendeckiego. Rozmowę na temat współczesnego szkolnictwa oraz jego wad i zalet moderował Piotr Kunce.

W trakcie gali, która odbyła się 8 października w Teatrze Nowym, wręczono wyróżnienia dla pracowników zabrzańskiej oświaty.

Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzymali:

 1. Andrzej GĄSKA – wieloletni pracownik sektora edukacyjnego, nauczyciel, dyrektor szkoły oraz naczelnik Wydziału Oświaty
 2. Ryszard KUMALSKI – dyrektor Gimnazjum nr 29
 3. Janusz BRONIC – zastępca dyrektora Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 4. Elżbieta STACHURSKA – kierownik szkolenia praktycznego Zabrzańskiego Centrum Kształcenia Ogólnego i Zawodowego
 5. Małgorzata MAKOWSKA – nauczyciel Młodzieżowego Domu Kultury nr 1

Nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty otrzymali:

 1. Ryszard GRUCA – dyrektor Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego
 2. Ryszard KUMALSKI – – dyrektor Gimnazjum nr 29
 3. Margareta OLSZEWSKA – nauczyciel Szkoły Podstawowej nr 5
 4. Teresa PARADOWSKA – dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 41
 5. Marek ZIĘTAL – dyrektor Szkoły Podstawowej nr 43

Nagrodę Prezydenta Miasta Zabrze przyznano:

 1. Barbarze Musze
 2. Justynie Zawadzkiej
 3. Aleksandrze Justynie
 4. Beacie Ziółkowskiej
 5. Irenie Więcek
 6. Małgorzacie Turek
 7. Marcie Marker
 8. Brygidzie Rychlewskiej i Beacie Goźdź (zespołowa)
 9. Marioli Gabzdyl
 10. Monice Mazur-Wdowskiej
 11. Ewie Bilskiej
 12. Izabeli Chałaszczyk i Małgorzacie Mikołajczyk (zespołowa)
 13. Jolancie Pisiewicz
 14. Halinie Prędka – Pawłowskiej
 15. ks. Józefowi Doroszowi
 16. Justynie Olewnik
 17. Gabrieli Jonecko
 18. Agacie Gąsior
 19. Sylwii Kot
 20. Helenie Maśnicy
 21. Lidii Dylewskiej
 22. Annie Dermont-Brandys
 23. Jolancie Jaskółce
 24. Krystynie Wiśniewskiej
 25. Beacie Plachcie
 26. Oliwii Adamek -Andrzejewskiej
 27. Marianowi Mleczce
 28. Annie Jaroszkiewicz
 29. Janinie Grzegrzółce
 30. Łukaszowi Rogowskiemu
 31. Witoldowi Brandysowi
 32. Lidii Szafrańskiej
 33. Janinie Dudzie
 34. Agnieszce Twardowskiej
 35. Katarzynie Kwiatek-Grabarskiej
 36. Romanowi Drohojowskiemu
 37. Ewie Kandziorze
 38. Grażynie Strużynie-Handke
 39. Sławomirowi Czypczarowi
 40. Alicji Szostek
 41. ks. Piotrowi Szczygielskiemu
 42. Markowi Matlokowi
 43. Mirosławowi Mendeckiemu
 44. Iwonie Maciuła
 45. Marzenie Kupka i Sławomirowi Nadolskiemu (zespołowa)
 46. Ewie Olesz-Grelowskiej
 47. Małgorzacie Wasung-Kurzycy
 48. Joannie Pytlik
 49. Renacie Korus-Gwóźdź i Mariuszowi Sawickiemu (zespołowa)
 50. Marioli Walas
 51. Marzenie Wiercigroch
 52. Elżbiecie Stachurskiej
 53. Wioletcie Stępień
 54. Urszuli Surel-Hildebrand
 55. Lucynie Kubickiej
 56. Radosławowi Foglowi
 57. Róży Mordyńskiej
 58. Januszowi Makowskiemu
 59. Arlenie Różyckiej- Gałązce
 60. Waldemarowi Gałązce
 61. Jolancie Skorupie
 62. Katarzynie Boroń
 63. Agacie Zeliszek
 64. Agnieszce Bracisiewicz
 65. Aleksandrze Woźniak
 66. Januszowi Bieńkowi
 67. Karolinie Mrosek, Dorocie Kaliszewskiej, Jolancie Mazur i Natalii Nidbale (zespołowa)

Wyróżnienia Prezydenta Miasta Zabrze za szczególne osiągnięcia w pracy dydaktycznej i wychowawczej otrzymali:

 1. Nauczyciele Zespołu Szkół Katolickich im. Ks. Jana Twardowskiego w Zabrzu,
  – Monika Malek
  – Barbara Lankaf
  – Małgorzata Gawlińska-Lazar
 2. Pracownicy Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu.
  – Beata Dyllus-Rorot
  – Jolanta Jońca
  – Karina Wajgel
  – Joanna Walke
  – Janusz Tyszer
  – Łukasz Unger
  – Andrzej Głuc
 3. Nauczyciele Salezjańskiego Zespołu Szkół Publicznych w Zabrzu
  – Marta Glapiak
  – Izabela Wilk-Tomanek

Na koniec wręczono wyróżnienie w plebiscycie Głosu Zabrza i Rudy Śląskiej na Nauczyciela Roku. Tytuł ten otrzymała Magdalena Nowak z Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11.

Wieczór uświetnili muzycy: Anna Bratek – wokal, Marek Szulik – trąbka oraz Kajetan Borowski – instrumenty klawiszowe.