Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja Muzeum Górnictwa Węglowego

07.10.2016

W Sali Witrażowej Muzeum Górnictwa Węglowego odbyła się konferencja prasowa z udziałem prezydent Zabrza Małgorzaty Mańki-Szulik, Henryka Mercika członka zarządu województwa śląskiego oraz dyrektora Muzeum Bartłomieja Szewczyka. Przedstawiony został dotychczasowy etap prac w MGW oraz zaprezentowano także perspektywy rozwoju placówki, której priorytetem jest ukazanie turystom poprzemysłowego dziedzictwa Zabrza.

Od 2007 roku Muzeum Górnictwa Węglowego zrealizowało projekty na łączną wartość ponad 200 mln zł, w tym blisko 131 mln zł pozyskano z dotacji. W ramach nich rewitalizacji poddane zostały podziemne wyrobiska Kopalni Guido i dawnego Skansenu Górniczego Królowa Luiza, który został włączony w nowopowstały kompleks Sztolni Królowa Luiza. Odkopane zostały dwa szyby, odtworzono wlot do Sztolni, powstały nowe budynki do obsługi ruchu turystycznego, a także zrewitalizowano istniejące.

Muzeum nie zamierza jednak na tym poprzestać i już wkrótce podejmie się pozyskiwania środków zewnętrznych na kolejne projekty. Wśród nich dyr. Bartłomiej Szewczyk wymienia e-muzeum – digitalizacja i udostępnienie zbiorów MGW w Zabrzu, Rewitalizację i udostępnianie poprzemysłowego Dziedzictwa Górnego Śląska (w tym kompleksowy remont najstarszej czynnej maszyny parowej) oraz konserwacja i remont budynku Muzeum przy ul. 3 Maja.

Najciekawsza jest jednak informacja o planowanym odkupieniu przez Muzeum budynku wieży ciśnień zlokalizowanym przy ul. Zamoyskiego. W jednym z największych obiektów hydrotechnicznych tego typu w regionie mają powstać nowoczesne przestrzenie wystawiennicze i konferencyjne. W ramach współpracy z Uniwersytetem Śląskim powstał już czteroosobowy zespół specjalistów, na którego czele stanął prof. Janusz Janeczek. Jego zadaniem będzie stworzenie w obiekcie wystawy, poświęconej przekrojowo wszystkim zagadnieniom związanym z węglem, na najwyższym, europejskim poziomie. Będzie miała ona nie tylko charakter dokumentacyjny i historyczny, ale także dydaktyczny i interaktywny.