Konferencja nt. projektu "Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II"

04.10.2016

W Teatrze Nowym w Zabrzu odbyła się dzisiaj uroczysta konferencja z okazji zakończenia realizacji projektu pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II”. W trakcie konferencji podsumowano przebieg realizacji projektu, wręczono też podziękowania dla instytucji i osób fizycznych zaangażowanych w jego realizację. W drugiej części odbyło się seminarium – gospodarka wodna – w ramach projektu Eco-Miasta Ambasady Francji w Polsce, w trakcie którego wystąpili polscy i francuscy specjaliści oraz praktycy w temacie gospodarka osadowa.

Konferencję otwarła prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik, pełnomocnik ds. realizacji projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II” oraz konsul generalny Francji w Krakowie – Frederic de Touchet.

Projekt zaprezentowała Danuta Bochyńska-Podloch, kierownik Jednostki Realizującej Projekt w Zabrzańskim Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. W seminarium udział wzięli także m.in.: Ewa Kamieńska – dyrektor Departamentu Ochrony Wód w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Bernard Błaszczyk – regionalny dyrektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Tedeusz Sadowski – wojewódzki inspektor Ochrony Środowiska w Katowicach, Dorota Jakuta – prezes Izby Gospodarczej „Wodociągi Polskie” oraz Piotr Niemiec – prezes zarządu, dyrektor naczelny ZPWiK Sp. z o.o.