25-lecie Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych

03.10.2016

30 września w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu odbyły się uroczyste obchody 25-lecia Samorządu Zawodowego Pielęgniarek i Położnych. Organizatorem uroczystości była Okręgowa Izba Pielęgniarek i Położnych w Katowicach.

Podczas obchodów Orkiestra Dęta kopalni Wujek odegrała pielęgniarski hymn, składano gratulacje oraz podziękowania, przypomniano historię izb pielęgniarskich, a na zakończenie wręczono statuetki „Diamentowy Czepek” zasłużonym pielęgniarkom, dziękując im za trud i zaangażowanie włożone w pracę. W uroczystości udział wzieli m.in.: Prezydent Miasta Zabrze – Małgorzata Mańka-Szulik, Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej – dr n. med. Jacek Kozakiewicz, Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Zofia Małas, Przewodnicząca Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Katowicach – Anna Janik, Dyrektor Generalny Fundacji Rozwoju Kardiochirurgii im. prof. Zbigniewa Religi – dr Jan Sarna.

Rys historyczny

Samorząd pielęgniarek i położnych powstał na mocy ustawy z dnia 19 kwietnia 1991 roku o samorządzie pielęgniarek i położnych. Do najważniejszych zadań samorządu należy:
– sprawowanie pieczy nad należytym wykonywaniem zawodu
– ustalenie zasad etyki zawodowej
– ustalenie standardów zawodowych
– prowadzenie orzecznictwa zawodowego
– wydawanie prawa wykonywania zawodu
Samorząd pielęgniarek i położnych reprezentuje zawodowe, społeczne i gospodarcze interesy tych grup zawodowych.