Zabrze w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota"

30.09.2016

Zabrze zajęło 6. miejsce w rankingu Pisma Samorządu Terytorialnego "Wspólnota". Samorządy oceniane były pod względem wydatków inwestycyjnych. 

Analizie poddano wydatki na inwestycje w latach 2013-2015. Ranking przygotował prof. Paweł Swianiewicz. Zabrze w kategorii miast na prawach powiatu zajęło w nim 6. miejsce w kraju. Jak czytamy w uzasadnieniu brano pod uwagę nie tylko inwestycje w infrastrukturę techniczną (gospodarka komunalna, transport), ale także całość wydatków majątkowych.

– W Zabrzu tkwi ogromny potencjał tworzony przez medycynę, kulturę, naukę, sport oraz gospodarkę. Przez lata doświadczyliśmy, że wiele obszarów życia miasta wymagało pobudzenia lub uporządkowania. Pamiętamy o trudnych decyzjach, które pozwoliły rozpocząć proces odrabiania wieloletnich zaległości. – komentuje wyniki Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Pozyskaliśmy w ostatnich latach ponad 900 milionów złotych ze źródeł zewnętrznych na finansowanie projektów poprawiających jakość życia w mieście, a także zwiększających jego atrakcyjność dla przedsiębiorców. Są to fundusze na inwestycje, działania ekologiczne oraz programy spójności społecznej tworzące przyjazne warunki dla mieszkańców, inwestorów i turystów. Rozpoczęliśmy w ogromnej skali modernizację wodociągów i kanalizacji kształtując podwaliny do rozwoju miasta w kolejnych dziesięcioleciach. Dzięki zaangażowaniu funduszy z budżetu gminy udało się przyspieszyć budowę zabrzańskiego fragmentu Drogowej Trasy Średnicowej, czyli największej arterii komunikacyjnej w regionie. Za niemal miliard złotych w 2015 roku zakończyliśmy jedną z największych w Polsce modernizację wodociągów i kanalizacji, co spowodowało także budowę dróg i chodników. Wspierając obszar aktywności gospodarczej przeznaczyliśmy 65 milionów złotych na infrastrukturę Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Działania te owocują tworzeniem nowych miejsc pracy.