Politechnika Śląska rozpoczyna nowy rok akademicki

30.09.2016

W dniu dzisiejszym zainaugurowany zostanie nowy rok akademicki na Politechnice Śląskiej. W uroczystości odbywającej się w Centrum Edukacyjno-Kongresowym w Gliwicach udział bierze Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

W programie uroczystej sesji rozpoczynającej 72. rok akademicki przewidziano m.in. przemówienie rektora Politechniki Śląskiej prof. Arkadiusza Mężyka, immatrykulację studentów I roku, wręczenie nagród i odznaczeń dla środowiska akademickiego oraz wręczenie dyplomu Honorowego Profesora Politechniki Śląskiej prof. dr hab. Oldze Macedońskiej-Nosalskiej. Wykład inauguracyjny pt. „Technika i medycyna” wygłosi prof. Aleksander Sieroń ze Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

– Z satysfakcją obserwuję, że Politechnika Śląska efektywnie realizując swoją misję podejmuje ambitne wyzwania przekładające się na to, że jest postrzegana jako innowacyjny ośrodek nauki oraz transferu nowoczesnych technologii.
Jednym z priorytetów działalności samorządu w Zabrzu jest tworzenie klimatu dla rozbudowy zaplecza badawczego ośrodków naukowych, firm i instytucji. Stąd satysfakcją napawa fakt, że efektem naszej współpracy umacniana jest obecność Politechniki Śląskiej w mieście. Współdziałanie na wielu płaszczyznach przyczynia się do zwiększenia zabrzańskiego potencjału naukowego i edukacyjnego – powiedziała podczas inauguracji Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza.

Politechnika Śląska to najstarsza uczelnia techniczna w regionie i jedna z największych w kraju. Powstała w 1945 roku jako zaplecze naukowo-dydaktyczne dla najbardziej uprzemysłowionego okręgu w Polsce i jednocześnie jednego z bardziej zindustrializowanych obszarów w Europie – Górnego Śląska. Przez ponad 70 lat dotychczasowego funkcjonowania stanowi istotną instytucję życia publicznego i pełni szczególną rolę kulturotwórczą i opiniotwórczą zakorzenioną w regionie. W 18 jednostkach – 13 wydziałach, dwóch kolegiach i trzech centrach naukowo-dydaktycznych Politechniki Śląskiej – prowadzone są obecnie 54 kierunki studiów i blisko 200 specjalności, obejmujących cały zakres działalności inżynierskiej. Oprócz kierunków technicznych na uczelni można również studiować administrację, matematykę, socjologię i zarządzanie, a także filologię i pedagogikę. Jedenaście wydziałów i jedno centrum naukowo-dydaktyczne znajdują się w Gliwicach, dwa wydziały funkcjonują w Katowicach i dwa w Zabrzu. Oprócz tego w strukturze uczelni znajdują się dwa centra naukowo-dydaktyczne – w Rybniku i docelowo w Sosnowcu-Maczkach, dzięki czemu Politechnika Śląska obejmuje swoim naukowo-dydaktycznym oddziaływaniem znaczny obszar województwa śląskiego (źródło: www.polsl.pl)