Zabrze przestrzenią rozwoju

Uniwersytet Ekonomiczny rozpoczął 80. rok akademicki

29.09.2016

29 września Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach rozpoczął 80. rok akademicki. W uroczystej sesji uczestniczyła Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza, członek Konwentu Uniwersytetu Ekonomicznego.

 W programie jubileuszowej inauguracji roku akademickiego 2016/2017 znalazło się m.in. wystąpienie rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach prof. Roberta Tomanka, immatrykulacja studentów I roku oraz wykład prof. Floriana Kuźnika pt. "Rozwój metropolitalny miast i regionów".

– Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach od 80 lat wzbogaca potencjał edukacyjny, gospodarczy i innowacyjny Województwa Śląskiego stanowiąc jeden z filarów polskiej nauki. Inauguracja jubileuszowego roku stanowi okazję, aby złożyć społeczności uczelni najserdeczniejsze gratulacje i życzenia utrzymania wysokiej pozycji na akademickiej mapie kraju i Europy – napisała w liście do rektora Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Dziękuję za aktywny udział w procesie przeobrażania naszej aglomeracji. Z regionu zdominowanego przez przemysł ciężki staliśmy się uznanym ośrodkiem nowoczesnych technologii, a także przestrzenią współpracy instytucji naukowo-badawczych, samorządowych oraz podmiotów gospodarczych. Uniwersytet Ekonomiczny pełni ważną rolę jako cenny partner kształcący wyspecjalizowane kadry oraz uczestniczący w wielu przedsięwzięciach przyczyniających się do podwyższenia kapitału społecznego.
 

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach jest jedną z najstarszych uczelni na Górnym Śląsku. Powstał w grudniu 1936 r., a 11 stycznia 1937 r. odbyła się pierwsza inauguracja roku akademickiego – kilkudziesięciu studentów rozpoczęło naukę na Wydziale Organizacji Przemysłowej. Jest także jedną z pięciu państwowych uczelni ekonomicznych w kraju i największą uczelnią w regionie kształcącą w zakresie nauk społeczno-ekonomicznych ponad 11.000 studentów na pięciu wydziałach: Biznesu, Finansów i Administracji, Ekonomii, Zarządzania, Finansów i Ubezpieczeń oraz Informatyki i Komunikacji.