Zabrze przestrzenią rozwoju

Metropolia – duży krok do przodu

28.09.2016

Rząd wywiązał się z obietnic i 27 września przyjął projekt ustawy o związku metropolitalnym w województwie śląskim. Realne staje się utworzenie Metropolii Silesia w lipcu 2017 roku i rozpoczęcie działalności 1 stycznia 2018 roku.

Wbrew obawom o opóźnienie finansowania, związek metropolitalny może liczyć na pełne 5 proc. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze związku, począwszy od 2018 roku.

Związek metropolitalny w województwie śląskim będzie powołany przez Radę Ministrów. W jego skład wejdą gminy położone w tym województwie zamieszkane łącznie przez ponad 2 mln osób. Dzięki temu, najważniejsze dla mieszkańców usługi, takie jak transport, rozwój i promocja obszaru, będą zarządzane przez jeden podmiot, który będzie brał pod uwagę potrzeby całej metropolii. Związek da możliwość wspólnego kształtowania ładu przestrzennego oraz prac nad wspólną komunikacją.

Na taką ustawę czekamy od 26 lat. To historyczny dzień dla Śląska ­- ocenił wiceminister sprawiedliwości i poseł z województwa śląskiego, Michał Wójcik. – Ogromne podziękowania należą się pani premier Beacie Szydło i panu ministrowi Mariuszowi Błaszczakowi. Bardzo się cieszę ze stałego finansowania związku, to ok. 250 mln zł rocznie z budżetu państwa. W proces tworzenia zapisów projektu ustawy zaangażowany był bardzo mocno wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który przedstawiał znaczenie ustawy dla województwa na wtorkowym posiedzeniu rządu – dopowiedział wiceminister.

Związek będzie mógł płynnie przejąć mienie oraz zadania na podstawie dobrowolnych porozumień z samorządami, tak, aby zagwarantować ciągłość ich realizacji. Zostanie również zachowana trwałość projektów realizowanych ze środków Unii Europejskiej.

Pragnę zapewnić, że – jako samorządy – dysponujemy niezbędnym potencjałem, wolą i determinacją, by wesprzeć stworzenie związku pozwalającego na realizację funkcji społecznych i gospodarczych przypisanych obszarom metropolitalnym – mówi przewodnicząca Górnośląskiego Związku Metropolitalnego, prezydent Zabrza Małgorzata Mańka ­ Szulik. – Dziękujemy za zaufanie Pani Premier i całemu rządowi, a także wszystkim zaangażowanym osobom, w tym wielkiemu zwolennikowi Metropolii – Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi. To duży krok do przodu. Liczymy na szybkie zakończenie procesu legislacyjnego. Wprowadzenie specjalnych rozwiązań dla Śląska jest konieczne i korzystne nie tylko dla naszego regionu, ale i całego kraju – dodaje prezydent Zabrza.

Ustawa lada dzień trafi do Sejmu. Do końca roku powinna być uchwalona i podpisana przez prezydenta – mówi wojewoda śląski Jarosław Wieczorek, który brał udział w posiedzeniu rządu – Do marca rząd będzie miał czas na wydanie rozporządzeń. W trakcie kolejnych trzech miesięcy samorządy będą musiały dopilnować swoich formalności, takich jak konsultacje społeczne – dopowiada wojewoda.