Nowy model wsparcia polskiego eksportu i inwestycji zagranicznych

23.09.2016

Powołanie Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji, likwidacja nieefektywnego systemu Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji oraz zastąpienie go nową siecią zagranicznych placówek handlowych – to kluczowe założenia nowego systemu wspierania eksportu i inwestycji zagranicznych polskich firm.

Filary nowego systemu:

Polska Agencja Handlu i Inwestycji (PAHiI)

Połączy już istniejące zasoby i możliwości proeksportowe, proinwestycyjne i promocyjne. Zintegruje też działania dyplomacji ekonomicznej. Będzie odpowiedzialna za kreowanie strategii wsparcia eksportu i inwestycji zagranicznych. Ma także realizować politykę promocji polskiej gospodarki.

Trade Office

Będą zagranicznymi przedstawicielstwami handlowymi Polskiej Agencji Handlu i Inwestycji. Zostaną powołane (docelowo w liczbie 69) w miejsce likwidowanych Wydziałów Promocji Handlu i Inwestycji (aktualnie 49), które obecnie funkcjonują przy ambasadach RP.

Elastyczne finansowanie oraz profesjonalne doradztwo

Finansowanie eksportu i inwestycji jest równie ważne, co oferta handlowa, dlatego nowy system zakłada zwiększenie dostępności środków na te cele dla przedsiębiorców. Polski Fundusz Rozwoju będzie zarządzać instrumentami finansowymi przeznaczonymi na działania proeksportowe i inwestycyjne przedsiębiorców. Chodzi zarówno o instrumenty dłużne, jak i kapitałowe. Stawiamy przede wszystkim na rozwój usług finansowych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Na wsparcie mogą też liczyć duże kontrakty eksportowe. Zintegrowana oferta Grupy PFR, w zakresie pakietów finansowania eksportu, wyniesie łącznie nawet 60 mld zł.

Łatwiejszy dostęp do informacji

Powstanie zintegrowany system informatyczny zapewniający dostęp do zasobów, którymi dysponuje administracja publiczna. Dzięki temu każdy przedsiębiorca będzie mógł dostosować profil swojej działalności do potencjału eksportowego.

System będzie na bieżąco zasilany informacjami o przetargach w różnych krajach, dostarczy wiedzy o barierach wejścia na rynek, certyfikatach, kulturze biznesowej.

źródło: https://www.trade.gov.pl/pl/aktualnosci/209214,nowy-model-wsparcia-polskiego-eksportu-i-inwestycji-zagranicznych.html