Zabrze koordynatorem Europejskiej Sieci Miast dla Dzieci

22.09.2016

22 września w Sztuttgarcie zostanie podpisane porozumienie, na mocy którego Zabrze wspólnie z miastem Rezekne z Łotwy, będzie koordynować pracę Europejskiej Sieci Miast dla Dzieci.

Sieć ta została założona w czerwcu 2007 roku przez Miasto Stuttgart, we współpracy z Fundacją Roberta Boscha, w celu promocji działań na rzecz dzieci. Inicjatywa zyskała liczne grono odbiorców. Dziś skupia kilkadziesiąt miast i krajów naszego kontynentu.

– Inwestowanie w oświatę to jeden z priorytetów każdego samorządu lokalnego. Efektem kształcenia ustawicznego młodzieży jest realizowanie przez nich innowacyjnych i ambitnych wyzwań służących nauce, gospodarce czy administracji. Gratuluję pomysłu i energii, z jaką Stuttgart rozwijał projekt skupiający dziś tak wielu partnerów. Dziękuję za to, że przez wiele lat podejmowaliście przedsięwzięcia ukierunkowane na rozwój dzieci i młodzieży oraz umacniające współpracę pomiędzy członkami Sieci – napisała z liście do Fritza Kuhna, nadburmistrza Stuttgartu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Podejmując się roli jednego z liderów Europejskiej Sieci Miasta dla Dzieci będziemy kontynuować działania zainicjowane w Stuttgarcie, które służą kolejnym pokoleniom Europejczyków.

W spotkaniu w Sztuttgarcie udział biorą przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Zabrzu: Ewa Wolnica, naczelnik Wydziału Oświaty oraz Ewa Pawłowska, naczelnik Biura Współpracy z Zagranicą.

Warto przypomnieć, że Zabrze od 2009 roku uczestniczy w działalności Europejskiej Sieci Miast dla Dzieci. W ostatnich latach uczniowie brali udział w wielu inicjatywach edukacyjnych, dzięki którym mogli rozwijać swoje pasje i zainteresowania korzystając z europejskich doświadczeń i dobrych praktyk.