VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi

22.09.2016

24 listopada rozpocznie się VI Międzynarodowa Konferencja pn. Kierunki Rozwoju Zarządzania Zasobami Ludzkimi, której organizatorem jest Miasto Zabrze w partnerstwie z Politechniką Śląską. Tematem przewodnim tegorocznej Konferencji będą innowacje w HR.

W czasie kolejnych dwóch dni przedstawiciele szeroko rozumianej kadry zarządzającej z Polski i zagranicy będą mieli możliwość wysłuchania oraz zaprezentowania innowacyjnych rozwiązań w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, które pozwalają na budowanie warunków sprzyjających rozwojowi oraz budowaniu zaangażowania pracowników.

Stworzona zostanie przestrzeń do bezpośredniej wymiany doświadczeń w ramach sesji networkingowej, zaprezentowania przez praktyków innowacyjnych rozwiązań z zakresu HR, wskazania zmian prawnych ukierunkowujących zmiany w zarządzaniu w administracji, warsztaty w zakresie modelowania procesów HR oraz budowania kultury tworzącej odpowiedzialne środowisko pracy.
Tegoroczna Konferencja odbędzie się w zabrzańskim Hotelu Diament.

Program konferencji jest na bieżąco aktualizowany i uzupełniany.

Po zakończeniu pierwszego dnia konferencji zapraszamy uczestników
na uroczystą kolację, która połączona będzie ze zwiedzaniem Łaźni Łańcuszkowej w ramach kompleksu Sztolnia Królowa Luiza.

Serdecznie zapraszamy chętnych do przesyłania zgłoszeń na adres:
konferencja-zzl@um.zabrze.pl
Biuro Konferencji:
Urząd Miejski w Zabrzu
ul. Religii 1
41-800 Zabrze
tel.: 32/ 273 97 08, 32/ 273 97 06, 32/ 373 34 32