Zabrze przestrzenią rozwoju

Delegacja z Nadrenii Północnej-Westfalii w Zabrzu

22.09.2016

22 września Zabrze odwiedziła delegacja z Komisji Gospodarczej, Energetyki, Przemysłu, Małej i Średniej Przedsiębiorczości i Rzemiosła z Landtagu Nadrenii Północnej-Westfalii w Polsce.

 

Celem wizyty było zapoznanie się ze specyfiką Śląska, partnerskiego regionu dla Nadrenii Północnej-Westfalii, jak również wymiana poglądów w kontekście wyzwań w zakresie polityki energetycznej Polski – opartej, wg zapowiedzi rządowych, w dalszej perspektywie również na węglu. Spotkania robocze zaplanowano w Instytucie Chemicznej Przeróbki Węgla oraz Urzędzie Miejskim w Zabrzu. W trakcie spotkania w ICHPW przedstawione zostały innowacyjne rozwiązania mające na celu zwiększenie efektywności produkcji energii/paliw ze źródeł konwencjonalnych. Z kolei podczas spotkania w Ratuszu Miejskim rozmawiano o wyzwaniach ekologicznych towarzyszących zrównoważonemu rozwojowi samorządu terytorialnego. W tym spotkaniu udział wzięli: wiceprezydent Zabrza Katarzyna Dzióba, wiceprzewodniczący Rady Miasta Krystian Jonecko, radni Rady Miasta oraz przedstawiciele Urzędu Miejskiego, Zabrzańskiej Izby Przemysłowo Handlowej, delegacja z biura Górnośląskiego Związku Metropolitalnego oraz przedstawiciele Konsulatu Niemiec z Wrocławia.