Zabrze przestrzenią rozwoju

Zabrzański Budżet Partycypacyjny – informacje o głosowaniu

20.09.2016

Do Urzędu docierają informacje o tym, że zbierane są już karty poparcia, które mogą zostać wykorzystane przy głosowaniu w ramach Zabrzańskiego Budżetu Partycypacyjnego w edycji na rok 2016. Regulamin nie określa jako niedopuszczalne głosowanie przez przedstawiciela.

Prosimy wziąć pod uwagę przy decydowaniu o ewentualnym przekazywaniu swoich danych w celu oddania głosu za pośrednictwem przedstawiciela (osoby, która odda głos w naszym imieniu) o następujących sprawach:
• każda osoba zameldowana w Zabrzu na pobyt stały lub czasowy ma możliwość wskazania w głosowaniu do trzech projektów. Należy jednak jednorazowo wskazać te projekty. Nie będzie możliwości uzupełnienia głosu o kolejny (drugi lub trzeci projekt). Prosimy zatem najpierw zapoznać się z projektami, tak aby nasz wybór był świadomy;
• głosowanie będzie miało miejsce w dniach 21 października – 27 października 2016 r., a lista projektów, które będą przedmiotem głosowania zostanie opublikowana 7 października. Do czasu opublikowania listy de facto nie wiadomo, na które ze zgłoszonych projektów będzie można oddać głos;
• posiadacz danych osobowych może je wykorzystać niezgodnie z intencją właściciela (osoby, do której dane należą). Prosimy zatem rozważać przekazywanie takich danych tylko osobom zaufanym, np. tym, które znamy.

Osobom zbierającym dane osobowe przypominamy, że przetwarzaniem (czyli m. in. ich gromadzeniem i wykorzystywaniem w celu udziału w głosowaniu w budżecie partycypacyjnym) rządzą przepisy prawa, które wymagają uzyskania zgody właściciela danych na ich przetwarzanie.