XII Dzień Nauki

07.09.2016

W Parku im. Poległych Bohaterów w Zabrzu trwa „XII Dzień Nauki” – plenerowa impreza, podczas której blisko 40 wystawców, szkoły, uczelnie wyższe, instytuty naukowe, a także placówki kultury prezentują swoją ofertę i osiągnięcia. Organizatorami imprezy są: Fundacja Rozwoju Kardiochirurgii, Urząd Miejski oraz Centrum Kształcenia Praktycznego w Zabrzu.

W tym roku Dzień Nauki ma już swoją XII edycję. Celem imprezy jest jak najszersza popularyzacja aktywności instytucji naukowo-badawczych, edukacyjnych, szkoleniowych oraz firm, klubów i stowarzyszeń nie tylko z terenu Zabrza, ale z całego regionu. Dzień Nauki ma promować wśród mieszkańców miasta, a zwłaszcza młodzieży szkolnej, najważniejsze osiągnięcia naukowe, techniczne, rozbudzać zainteresowania, w sposób interaktywny, przystępny, niekonwencjonalny zachęcać do bliższego poznania dziedzin, które wydawać się mogą trudne, nieznane, czasem – z pozoru mało ciekawe. W ramach Dnia Nauki odbywają się różne pokazy, prezentacje i konkursy.

Szczegółowy program imprezy w załączeniu.