Program Karta Młodego Przedsiębiorcy dla młodych zabrzańskich przedsiębiorców

07.09.2016

Program oferuje młodym przedsiębiorcom ulgi i zniżki oferowane przez lokalne firmy i instytucje.
 

Adresatem programu są osoby fizyczne do 35 roku życia prowadzące działalność gospodarczą w Zabrzu, posiadające wpis w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG).
 

Aby otrzymać kartę uczestnika programu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy dostępny w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości oraz pod adresem -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy
Każdy posiadacz Karty może zapoznać się z wykazem partnerów Programu – wybrać interesującą go firmę, a dokonując transakcji okazać swoją Kartę Młodego Przedsiębiorcy i zyskać deklarowane przez partnera wsparcie!
Zapraszamy młodych przedsiębiorców do skorzystania z oferowanych zniżek, a firmy zainteresowane rolą partnera do zgłaszania się w Zabrzańskim Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości.
 

Szczegóły -> http://www.um.zabrze.pl/biznes/karta-mlodego-przedsiebiorcy