Z myślą o dzieciach niepełnosprawnych

05.09.2016

Od 1 sierpnia br. w naszym mieście realizowany jest projekt pt „Samodzielni w przyszłości” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Liderem projektu jest Niepubliczna Placówka Doskonalenia Nauczycieli Abakus.

Celem głównym projektu jest usprawnienie i wsparcie funkcjonowania 79 dzieci (57 chłopców i 22 dziewczyny) z orzeczeniami o niepełnosprawności i opiniami o potrzebie wczesnego wspomagania, poprzez organizację różnorodnych, dodatkowych zajęć indywidualnych i grupowych o charakterze terapeutycznym. Projekt ma charakter zamknięty. Zostały nim objęte tylko dzieci niepełnosprawne z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 34 i Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 48 oraz Przedszkola nr 27 w Zabrzu.

W ramach projektu przewiduje się realizację nst. zadań:
– doposażenie trzech OWP w sprzęt i pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji dodatkowych zajęć terapeutycznych. korekcyjno-kompensacyjntych, logopedycznych, socjoterapeutycznych i innych zajęć specjalistycznych;
– doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych dwunastu nauczycieli OWP w zakresie pedagogiki specjalnej;
– organizację 5166 godzin dodatkowych zajęć specjalistycznych dla dzieci z różnego rodzaju niepełnosprawnościami;
– współpraca z rodzicami.

Projekt będzie realizowany na terenie Zabrza do 31 stycznia 2017 r. Całkowity budżet projektu wynosi 832 944, 25 zł.