Zabrze przestrzenią rozwoju

Informacje o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi

02.09.2016

Na podstawie przepisu art. 39 ust. 6a w związku z przepisem art. 19 ust. 5 ustawy z 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. nr 460 z późn. zm.) informujemy o zamiarze rozpoczęcia przebudowy drogi w ramach przedsięwzięcia: „Rozbudowa istniejącego węzła drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 902 wraz z przyległą infrastrukturą drogową w Zabrzu” i możliwości zgłaszania zainteresowania udostępnieniem kanału technologicznego.

Planowany zakres przebudowy drogi przedstawiony jest w załączniku nr 1.