Odpowiedź na list kibiców

01.09.2016

W odpowiedzi na list kibiców z 1 września informuję, że z zadowoleniem odnotowałam fakt spotkania grup kibicowskich Górnika Zabrze wyrażających troskę o los klubu. Podzielając tę troskę jestem otwarta na kolejne spotkanie. W związku z powyższym proszę o zaproponowanie terminu i miejsca spotkania.

Jednocześnie pragnę przypomnieć, że nasz wielki klub Górnik Zabrze, podobnie jak wiele klubów w Polsce, dziś boryka się przede wszystkim z problemami finansowymi. Wielka historia Górnika Zabrze związana była z przemysłem. Po przemianach ustrojowych w 1989 roku zmienił się system finansowania polskiego sportu. Górnik Zabrze, podobnie jak inne kluby stracił dotychczasowych partnerów i został zmuszony do poszukiwania nowych sposobów finansowania działalności. Od tamtego czasu klub borykał się z problemami finansowymi i organizacyjnymi. Pamiętamy, że wiele zasłużonych klubów upadło bądź ma znaczące problemy. W tej sytuacji istotna stała się rola samorządu. Miasto Zabrze było pionierem prywatyzacji klubu, a gdy okazało się, że inwestor o globalnym zasięgu nie był w stanie sprostać finansowo temu zadaniu, ponownie miasto wyszło naprzeciw problemom.

Zabrze zapewniło klubowi właściwe warunki infrastrukturalne podejmując się budowy nowoczesnego stadionu. Podjęliśmy proces odbudowy systemu szkolenia młodzieży. Wypromowaliśmy takich piłkarzy jak Arkadiusz Milik, Michał Pazdan czy Krzysztof Mączyński, którzy przy boku trenera kadry narodowej Adama Nawałki są dzisiaj kluczowymi zawodnikami reprezentacji Polski.

Nagromadzone przez lata problemy powodują konieczność ciągłego korygowania działań. Przykrym doświadczeniem dla nas wszystkich był spadek Górnika z Ekstraklasy. Jednakże trzeba podkreślić, że dzięki staraniom miasta Górnik Zabrze przez całą dekadę konsekwentnie walczy o swoją pozycję. Doświadczenie kilku zasłużonych dla polskiego futbolu klubów pokazuje, że problem nie dotyczy tylko Górnika.

W ostatnich latach miasto prowadzi rozmowy z potencjalnymi współudziałowcami i sponsorami. Efektem było m.in. pozyskanie takich sponsorów jak Kompania Węglowa, Budus czy Allianz.

Warto również dodać, że po spadku Klub nie został pozostawiony sam sobie, lecz otoczony wsparciem Miasta. Podkreślić jednak należy, że za pracę zespołu sportowego odpowiada sztab szkoleniowy, a bieżące zarządzanie Klubem to sfera kompetencji Zarządu pod nadzorem Rady Nadzorczej. Miasto natomiast może zadeklarować troskę o dalsze funkcjonowanie klubu.

Bogatsi o trudne doświadczenia ostatnich miesięcy wszyscy musimy odpowiedzialnie wspierać Górnika. Tak więc – jak zawsze jestem otwarta na spotkania z kibicami.

Małgorzata Mańka-Szulik
Prezydent Zabrza