Zabrze przestrzenią rozwoju

KONKURS "ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN 2016"

01.09.2016

Jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!

01 września ruszyła czwarta edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2016. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)
 

I etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. w tym etapie uczestnik powinien wypełnić formularz, w którym sporządzi biznesplan dla swojego pomysłu biznesowego.

II etap konkursu obejmować będzie prace Kapituły i zakończy go ogłoszenie listy Laureatów.