KONKURS "ZABRZAŃSKI BIZNESPLAN 2016"

01.09.2016

Jesteś pełnoletnim obywatelem Unii Europejskiej lub mikroprzedsiębiorcą? Masz pomysł na biznes? Ten konkurs jest dla Ciebie! Unikalna reguła! Cenne nagrody! Zgłoś swój pomysł na biznes i wygraj!

01 września ruszyła czwarta edycja konkursu – Zabrzański Biznesplan 2016. Uczestnikiem Konkursu może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, będąca obywatelem Unii Europejskiej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, należąca do grupy mikroprzedsiębiorców (co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro – zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej)
 

I etap konkursu zostanie przeprowadzony w terminie od 01.09.2016r. do 30.11.2016r. w tym etapie uczestnik powinien wypełnić formularz, w którym sporządzi biznesplan dla swojego pomysłu biznesowego.

II etap konkursu obejmować będzie prace Kapituły i zakończy go ogłoszenie listy Laureatów.