Zabrze przestrzenią rozwoju

Wręczono awanse nauczycielskie

31.08.2016

Dzisiaj, w auli Szkoły Podstawowej nr 36 im. Juliana Tuwima w Zabrzu, odbyło się uroczyste ślubowanie i wręczenie aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego.

Tytuł otrzymało 44 nauczycieli kontraktowych, którzy przeszli postępowanie egzaminacyjne oraz odbyli ponad 2-letni staż.
Wszyscy pedagodzy uroczyście ślubowali: rzetelnie pełnić powinność nauczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni rozwoju osobowości ucznia i własnej oraz kształcić i wychowywać młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji narodowych oraz poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

– Naucyciel to nie tylko zawód, to powołanie – stwierdziła w trakcie uroczystości Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza. – Rodzice powierzają w Wasze ręce swój największy skarb – swoje dziecko i mają wymierne oczekiwania zarówno względem Was, jak i Urzędu Miejskiego. Wspólnie z Rada Miasta i Komisją Oświaty poświęcamy wiele czasu na działania zmierzające do zagwarantowania jak najlepszych warunków do edukacji w naszym mieście. Widać to chociażby po tym, że już 24 placówki przeszły modernizację. Miasto nie szczędzi funduszy na oświatę mając świadomość, że inwestycja w młodego człowieka jest najlepszą inwestycją.

Jestem przekonana, że znakomicie wykorzystacie drzemiącą w Was energię i wiedzę. Dzięki temu pole, które będziemy przez kolejny rok szkolny uprawiać, z pewnością wyda piękne kwiaty. U progu nowego roku szkolnego życzę Wam dużo radości i satysfakcji z wyzwań, które podejmujecie – dodała prezydent Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.

W ślubowaniu, obok prezydent Zabrza, udział wzięli także m.in.: prowadzący uroczystość – zastępca naczelnika Wydziału Oświaty Ewa Wolnica, przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miasta Zabrze Janusz Bieniek, prezes zabrzańskiego oddziału ZNP Jolanta Jaskółka oraz prezes zabrzańskiego oddziału nauczycielskiej „Solidarności” Janusz Siech.