Zabrze przestrzenią rozwoju

Konferencja oświatowa z okazji nowego roku szkolnego

30.08.2016

29 sierpnia w Miejskim Ośrodku Kultury w Zabrzu odbyła się konferencja oświatowa. Tradycyjnie w przededniu nowego roku szkolenego z dyrektorami szkół i przedszkoli spotkały się władze miasta i przedstawiciele Rady Miasta.

Wykład inaugurujący nowy rok szkolny wygłosił ksiądz prałat Stanisław Puchała. W wystąpieniu zatytułowanych „Budowanie na wartościach” podsumował Światowe Dni Młodzieży – wydarzenie, które zagościło także do naszego miasta. Przypomniał słowa Ojca Świętego Franciszka, który podczas ŚDM wskazywał młodym ludziom, jak odnaleźć się we współczesnym świecie. Podczas konferencji Andrzej Gąska, naczelnik Wydziału Oświaty Urzędu Miejskiego w Zabrzu oraz Ewa Wolnica, zastępca naczelnika przekazali najważniejszy informacje dotyczące zabrzańskiej oświaty. Zaprezentowali m.in. wyniki sprawdzianów. Przekazali też informację, że w minionym roku szkolnym było 25 laureatów olimpiad i wojewódzkich konkursów przedmiotowych. Przypomnieli, że w 2015 roku miasto dofinansowało oświatę kwotą 94,6 mln zł. W minionych latach realizowane były 22 projekty za ponad 15 mln zł. Od nowego roku realizowane będą kolejne projekty unijne m.in. „Samodzielni w przyszłości” i „Nasza jakość -Twoja szansa – kompleksowy program rozwoju szkolnictwa zawodowego”. Łączna kwotą tych projektów to 8,7 mln zł. Przypomniano także, że od dekady w Zabrzu trwa program termomodernizacji obiektów oświatowych. W jego ramach już 45 szkół i przedszkoli zyskało nowe oblicze.
W swym wystąpieniu Małgorzata Mańka-Szulik, prezydent Zabrza podziękowała nauczycielom za przekazywanie wiedzy służącej budowaniu świadomości, wzajemnego zrozumienia i umiejętności pracy nad sobą, które inspirują uczniów do osiągania życiowych celów.
– W Zabrzu podejmujemy wiele działań przyczyniających się do poprawy jakości kształcenia. Poprzez termomodernizację obiektów, rozbudowę bazy rekreacyjno-sportowej czy zakup nowoczesnego wyposażenia stwarzamy komfortowe warunki nauczania. W połączeniu z licznie realizowanymi projektami edukacyjnymi dajemy uczniom możliwość rozwoju naukowych zainteresowań i sportowych talentów – powiedziała prezydent Zabrza.

Konferencja była także okazją, aby podziękować dyrektorom za wieloletnią pracę i zaangażowanie na rzecz zabrzańskiej oświaty. Podziękowania odebrali dyrektorzy przechodzący na emeryturę: Lilianna Winter, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 5, Elżbieta Wojciechowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14, Teresa Ładoś, dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Krystian Witkowski, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych oraz Zofia Kozielska, dyrektor Zespołu Szkół Katolickich. Kadencję na stanowisku dyrektora zakończyła Beata Piper-Siwiec, Przedszkole nr 45 w Zabrzu.
Podziękowania odebrali też dorady metodyczni, którzy zakończyli kadencję. Grażyna Skimuntt, doradca metodyczny z biologii i Marek Smuda, doradca metodyczny z historii. Po zakończonym postępowaniu konkursowym dyrektorzy odebrali nominację na stanowiska w poszczególnych placówkach. Byli to Maria Antonik, dyrektor Przedszkola nr 12, Aleksandra Samsonowicz, dyrektor Przedszkola nr 16, Jan Pajonk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 35, Jan Pajonk, Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 21, Krystyna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36, Krystyna Wiśniewska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 36, Iwona Nowakowska, dyrektor Zespół Szkół Ekonomiczno-Usługowych, Izabela Toczkowska, dyrektor Zespołu Szkół Mechaniczno-Samochodowych. Następującym osobom przedłużono pełnienie stanowiska dyrektora na okres 5 lat: Renata Myśliwiec, dyrektor Przedszkola nr 6, Aleksandra Justyna, dyrektor Przedszkola nr 11, Marzena Zakrzewska, Dyrektor Przedszkola nr 41, Grażyna Kasperek, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 15, Eleonora Kaczorowska, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 26, Barbara Garczyk, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 31, Marek Kaczyński, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9, Teresa Put, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej nr 3. Stanowiska dyrektora powierzono także Barbarze Jędrek, dyrektor Przedszkola nr 45, Annie Ligockiej-Żyłce, dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 41 i Teresie Paradowskiej, dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych nr 41. W tym gronie znalazła się ponadto Jolanta Kmieć, dyrektor Szkoły Podstawowej nt 14.

W nowym roku szkolnym 22 973 przedszolaków i uczniów rozpocznie naukę w 142 placówkach. Wychowanie przedszkolne rozpocznie 4513 dzieci (nie licząc „zerówek” w szkołach podstawowych. W tym gronie jest 1114 sześciolatków). Naukę w szkołach podstawowych zainauguruje 8892 uczniów (w tym 656 w klasach pierwszych i 166 w oddziałach przedszkolnych). Edukację w gimnazjum rozpocznie 4128 uczniów, a w szkołach ponadgimnazjalnych 4785 uczniów.

Podczas konferencji zaprezentowano piorytety oświatowe na rok szkolny 2016/2017:
1. Wzmocnienie wychowawczej roli szkoły.
2. Wdrażanie strategii rejonowego partnerstwa edukacyjno-wychowawczego.
3. Rozwój kształcenia humanistycznego.
4. Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez realizację projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.