Zabrze przestrzenią rozwoju

Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury

19.08.2016

Podobnie jak w latach ubiegłych, również i w tym roku zostaną przyznane Nagrody Prezydenta Miasta Zabrze w dziedzinie kultury. Uroczystość wręczenia odbędzie się w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 2 października br. podczas koncertu galowego z okazji święta miasta.

Jak wynika z regulaminu, nagroda – indywidualna lub zbiorowa – przyznawana jest za wybitne osiągnięcia artystyczne oraz za szczególny wkład w rozwój bądź upowszechnianie kultury w naszym mieście.
Kandydatów do nagrody mogą zgłaszać mieszkańcy Zabrza, związki twórcze, środowiska artystyczne, organizacje społeczne, instytucje i placówki kultury.

Pisemne rekomendacje kandydatów należy składać w Wydziale Kultury i Dziedzictwa Urzędu Miejskiego w Zabrzu ul. Wolności 286, pok. 302, (III piętro), przesłać faksem na nr 32-373-34-37 albo e-mailem: sekretariat_wkd@um.zabrze.pl w nieprzekraczalnym terminie do 10 września br.