Zabrze odwiedził wiceprezydent Seclin

18.08.2016

Wspólne projekty oraz wyzwania w obszarach, które od lat łączą oba miasta stały się głównymi tematami spotkania prezydentów miast partnerskich Zabrza i francuskiego Seclin. W tym tygodniu Didier Serrurier, wiceprezydent Seclin, podczas pobytu w naszym mieście wziął udział w obchodach upamiętniających Powstania Śląskie i spotkał się w Ratuszu z Małgorzatą Mańką-Szulik, prezydent Zabrza.

W czasie uroczystości w Kończycach wiceprezydent Seclin złożył wiązankę kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym Powstania Śląskie. Podczas jego pobytu była okazja, aby porozmawiać o współpracy Zabrza i Seclin. A jest o czy dyskutować, gdyż pomysłów na zacieśnianie kontaktów, które oficjalnie usankcjonowane zostały umową podpisaną pomiędzy Zabrzem a Seclin w 1987 r., nie brakuje. Najważniejsze obszary współpracy to obecnie wymiana młodzieży szkolnej, promocja turystyki oraz wymiana kulturalna.

Początkowo współpraca z tym miastem ograniczała się tylko do spotkań na niwie sportowej. W dalszym ciągu młodzież zabrzańska uczestniczy w turniejach piłkarskich w Seclin, a młodzież francuska bierze udział w halowych turniejach o Puchar Prezydenta Miasta i Przewodniczącego Rady Miejskiej w Zabrzu. Z czasem współpraca ta została poszerzona o wzajemne prezentacje artystyczne. Chór "Resonans con tutti" miał okazję występować w Seclin, my natomiast mogliśmy oklaskiwać orkiestrę ze Szkoły Muzycznej w Seclin w Zabrzu. W lutym 2000 r. odbyła się wspólna wystawa artystów plastyków z miast partnerskich, w której Zabrze reprezentowali Marian Oslislo i Krzysztof Nitsch, Piotr Muschalik i Alicja Muschalik.

Zakłady Mera-Elzab z Zabrza brały udział w wystawie przemysłowo-handlowej w Seclin. Również nasi rzemieślnicy mieli okazję prezentować swoje wyroby na wystawie w Seclin.

Przedstawiciele władz miejskich z obu miast podczas spotkań roboczych starają się poszerzać pola współpracy oraz nakreślać właściwy jej kierunek. Nie inaczej było i tym razem. W sali historycznej zabrzańskiego Ratusza wiceprezydent Seclin spotkał się z reprezentantami Wydziału Kultury i Dziedzictwa oraz Wydziału Promocji, Turystyki i Sportu, a także Małgorzatą Tyszer, dyrektorem Państwowej Szkoły Muzycznej I i II st. im. Stanisława Moniuszki w Zabrzu, Wojciechem Wernerem, dyrektorem Zespołu Szkół nr 18 w Zabrzu oraz Arkadiuszem Golą, znanym śląskim fotografem, zabrzaninem. Omawiano projekt wymiany kulturalnej pomiędzy Seclin a Zabrzem. W ramach projektu reprezentacja zabrzańskich artystów będzie gościła w Seclin, a następnie odbędzie się rewizyta artystów z Seclin w Zabrzu. Owocem tej wymiany ma stać się wspólny wernisaż prac, a także publikacja upamiętniająca ten zaplanowany na dwa lata projekt.

Seclin leży w okręgu Nord Pas-de-Calais we Francji. Miasto to na 1742 hektarach zamieszkuje 12 325 osób.
Zajmuje uprzywilejowaną pozycję geograficzną, gdyż położone jest ono w pobliżu dużych węzłów komunikacyjnych takich jak: kolej SNCF, autostrada A1 i lotnisko w Lille – Lesquin. Stąd też miasto nazywane jest często południowymi drzwiami Lille. Zespół miejski Lille liczy 1 143 125 mieszkańców i jest to jedna z największych aglomeracji miejskich we Francji.
Seclin ma swoją specjalną strefę ekonomiczną. Została ona utworzona w 1970 r. i stanowi najważniejsze pole działalności ekonomicznej regionu.
Jednym z najważniejszych zabytków Seclin jest Kolegiata St Piat z XIII wieku. Szpital Marguerite de Flandre w Seclin jest zabytkiem renesansu flamandzkiego z XVII wieku z pewnymi częściami jeszcze starszymi. Ważnym obiektem historycznym jest także Fort zbudowany w 1870 r.