XXIX sesja Rady Miasta Zabrze

17.08.2016

22 sierpnia, w sali sesyjnej zabrzańskiego Ratusza przy ul. Religi 1, odbędzie się XXIX sesja Rady Miasta Zabrze. Początek posiedzenia – godz. 14.00. Radnym zostanie przedłożonych osiem projektów uchwał w nst. sprawach:

1) zmiany budżetu miasta Zabrze na 2016 rok,
2) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Zabrze na lata 2016-2028,
3) określenia zasad zbywania, nabywania i wykupu obligacji komunalnych, które Miasto Zabrze zamierza wyemitować w 2016 roku w wysokości 15 mln zł,
4) zawarcia na czas nieoznaczony umowy dzierżawy działki nr 4845/59 zabudowanej garażem murowanym, położonej w Zabrzu przy Ks. Konstantego Damrota,
5) wytypowania trzech przedstawicieli Rady Miasta Zabrze do składu komisji ds. przyznawania nagród Miasta Zabrze za wysokie wyniki sportowe w międzynarodowym lub krajowym współzawodnictwie sportowym dla zawodników, trenerów i osób wyróżniających się szczególnymi osiągnięciami sportowymi na rok 2016,
6) stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego Rady Miasta Zabrze,
7) skargi nr BK.1510.9.2015 na Prezydenta Miasta Zabrze,
8) odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa w uchwale Rady Miasta Zabrze.