Zabrze przestrzenią rozwoju

MINISTERSTWO ROZWOJU

16.08.2016

W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, kierowanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG”, Ministerstwo Rozwoju przypomina przedsiębiorcom o braku jakichkolwiek opłat za czynności dokonywane w CEIDG.