Zawiadomienie o wszczęciu postępowania wodnoprawnego

11.08.2016

Postępowanie administracyjne w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego.

Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) oraz art. 127 pkt. 6 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo Wodne (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 ze zmianami) informujemy, że 18 lipca br. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego.Postępowanie dotyczy korzystania z wód, tj. odprowadzenia wód opadowych i roztopowych do potoku Rokitnickiego, z powierzchni utwardzonych i dachowych Osiedla Górniczego (fragmenty ul. Andersa) w Zabrzu, dzielnicy Rokitnicy, poprzez istniejący wylot WZ4.

Pełna treść zawiadomienia w załączeniu.