Wicepremier Mateusz Morawiecki w Zabrzu

05.08.2016

4 sierpnia wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki oraz wiceminister ds. energii Grzegorz Tobiszowski odwiedzili Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Podczas spotkania wicepremier Marawiecki oraz przedstawiciele firmy Powen-Wafapomp S.A oraz Polmotors Sp. z o.o. z Mazańcowic koło Bielska – Białej podpisali umowę o dofinansowaniu budowy centrów badawczo-rozwojowych.

Wicepremier zwiedzili instalacje Centrum Czystych Technologii Węglowych. Podczas dyskusji roboczej poruszono następujące tematy, istotne dla polityki gospodarczej państwa:

1. Zgazowanie węgla dla substytucji gazu ziemnego. Zgazowanie krajowego węgla kamiennego jest jedynym realnym sposobem zagospodarowania nadprodukcji węgla w Polsce. Substytucja gazu ziemnego dla przemysłu chemicznego winna być ukierunkowana na produkcję amoniaku względnie metanolu.

2. Paliwa niskoemisyjne dla ogrzewnictwa indywidualnego. Omówiono możliwości istotnego ograniczenia niskiej emisji przez wykorzystanie paliwa o nazwie „błękitny węgiel” produkowanego z krajowego węgla kamiennego. Wyniki badań poligonowych potwierdziły, że w obszarze w którym zastąpiono muły węglowe i flotokoncentraty „błękitnym węglem” stężenie pyłu w powietrzu w warunkach smogowych w zimie nie przekroczyło 30 g/m3.

3. Odbudowa mocy w krajowym systemie elektroenergetycznym przez rewitalizację bloków 200 MW. Koszty programu rewitalizacyjnego będą wielokrotnie niższe od systemowej odbudowy mocy w oparciu o bloki 1000 MW. Realizacja programu jest wykonalna przy zastosowaniu krajowego know-how oraz krajowego potencjału wykonawczego.

Wicepremier Mateusz Morawiecki podczas dyskusji i konferencji prasowej wskazał na innowacyjność technologii rozwijanych w Instytucie oraz podkreślił rolę nauki we wdrażaniu postępu technologicznego i działań aplikacyjnych na rzecz rozwoju przemysłu na Śląsku.